กัญชา กัญชง จากการแพทย์สู่มิติทางเศรษฐกิจ

Agri+

หลังจากกฏหมายการปลดล็อคกัญชงและกัญชาให้พ้นจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 และ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์และส่งเสริมให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ ทำให้พืชกัญชา และกัญชง ได้รับความสนใจจากเกษตรกรและนักลงทุนเกษตรเป็นอย่างมาก แต่ทั้งนี้คนส่วนมากยังคงสับสนระหว่างกัญชงและกัญชาอยู่ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ร่วมกับ วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จัดเสวนาภายในงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 เรื่อง “กัญชา กัญชง จากการแพทย์สู่มิติทางเศรษฐกิจ” ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ระหว่าง 12.00– 16.30 น. ณ ห้องประชุม MR214 – MR215 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพ

โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ให้ความรู้ ความกระจ่าง ชัดเจน ในทุกมิติของพืชกัญชาและกัญชง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 ได้ฟรี !

ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย กล่าวว่า งานเสวนาที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลักดัน การปลูกกัญชา กัญชงให้ถูกกฎหมาย และนำไปสู่การแพทย์ไทยต่อไป ปัจจุบัน องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานผลิตแรกของประเทศไทยและอาเซียนที่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานเมดิคัลเกรดอย่างถูกกฎหมาย โดยในงานมีผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน เราร่วมรับฟัง นำไปสู่การบริหารจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงและถูกวิธี ในส่วนของวิทยากร ที่มาร่วมเสวนา และให้ความรู้กับผู้เข้าฟังในงาน ล้วนแล้วแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และคร่ำหวอดในวงการ อาทิ

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย (ภท.) และรองประธาน คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด รัฐสภา

นางอรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก, เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม จ.แม่ฮ่องสอน หนึ่งในกลุ่มวิสาหกิจที่ขออนุญาตปลูกกัญชงกัญชาได้อย่างถูกต้อง และดำเนินรายการโดย ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรเเห่งประเทศไทย

“งานเสวนาครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งมิติของคนสายเขียว และผู้สนใจในธุรกิจการปลูกกัญชาและกัญชงเพื่อการค้า ที่ไม่ควรพลาดนะครับ หลังเสวนาจะมีไฮไลน์ของงาน คือ การจัดกิจกรรมทัวร์เกษตรสัญจร ลงพื้นที่ศึกษา ดูงานจริง จากสวนเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ครบในเรื่องการศึกษาจากผู้รู้จริง ตัวจริง เสียงจริง ลงพื้นที่จริง ต่อเนื่องจากการเสวนา หลังกฏหมายปลดกัญชา 9 มิถุนายน นี้ มีอะไรดีๆแน่นอน งานนี้ห้ามพลาด ต้องมาฟังกันครับ” นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯกล่าวทิ้งท้าย

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2940-5426, 08-6340-1713 โทรสาร. 0-2940-5426

E-mail :massku2013@gmail.com หรือลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านลิงค์ เพื่อรับบัตรเข้าร่วมฟรีได้ที่

https://online-register.org/ata/register/index.php