สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก ฯ จัดงานประชุม

สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก ฯ จัดงานประชุม

Livestock+

สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก ฯ จัดงานประชุมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสัตว์ปีก

น.สพ. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก สาขาประเทศไทย
น.สพ. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก สาขาประเทศไทย

น.สพ. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก สาขาประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานการประชุมใหญ่สามัญสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก สาขาประเทศไทย ประจำปี 2561 โดยมีนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของไทยมาร่วมเผยแพร่พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ จากทั่วโลกที่จะเป็นประโยชน์ต่อวงการสัตว์ปีก เพื่อร่วมพัฒนาอาหารคุณภาพ ปลอดสาร ปลอดภัย แก่ผู้บริโภค โดยในงานนี้ยังเป็นเวทีนำเสนองานวิจัยของนิสิตและนักศึกษาไทยอีกด้วย

บรรยากาศการประชุมสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก
บรรยากาศการประชุมสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก

ประเทศไทยเป็น 1 ใน 80 ประเทศที่เป็นสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก โดยประเทศไทยส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เป็นอันดับต้นๆ ของโลก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด ด้วยงานศึกษาวิจัยที่หลายประเทศร่วมมือกันทำให้เกิดเป็นประโยชน์อย่างมากต่ออุตสาหกรรมสัตว์ปีก สามารถนำมาพัฒนากระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดการลดต้นทุน และได้ผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ปีกที่ปลอดภัย ไม่มีการใช้ฮอร์โมนและยาปฏิชีวนะ งานประชุมใหญ่สามัญสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก สาขาประเทศไทย ประจำปี 2561 ครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

บรรยากาศการประชุมสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก
บรรยากาศการประชุม สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก
บรรยากาศการประชุมสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก
บรรยากาศการประชุมสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก
บรรยากาศการประชุมสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก
บรรยากาศการประชุมสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก
บรรยากาศการประชุมสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก
บรรยากาศการประชุมสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก