ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ เชิญส่งสุกรเข้าทดสอบรุ่นที่45/2561

PIG&PORK

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ เชิญเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ส่งสุกรเข้าทดสอบรุ่นที่45/2561

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เชิญเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรส่งสุกรเข้าทดสอบรุ่นที่45/2561 เพื่อที่จะออกประมูลในต้นเดือนธันวาคม 2561 นี้ โดยจะเริ่มรับสุกรเข้าทดสอบตั้งแต่วันที่ 15 -31 สิงหาคม 2561 นี้ ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามที่ นายเกรียงศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ติดต่อผ่านเบอร์มือถือ 081-7704250)

รายละเอียดสุกรที่ส่งเข้าทดสอบ

  1. สุกรมีความสมบูรณ์แข็งแรง
  2. น้ำหนักตัวประมาณ 30 กก.
  3. มีรายละเอียด พันธุ์ ว/ด/ป เกิด พ่อ แม่
  4. ค่าลงทะเบียน (เป็นค่าใช้จ่าย อาหาร ยา วัคซีน ฯลฯ) ตัวละ 5,000.- บาท
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เชิญเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรส่งสุกรเข้าทดสอบรุ่นที่45

สนใจสามารถติดต่อสอบถามที่

นายเกรียงศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (เบอร์มือถือ 081-7704250)