ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์ วันที่ 10-14 ธันวาคม 2561

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์ วันที่ 10-14 ธันวาคม 2561

สุกร : ราคาทรงตัว
ราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในสัปดาห์นี้ทรงตัวที่ 60-69 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ฤดูกาลท่องเที่ยวและเทศกาลวันหยุดที่ใกล้จะมาถึง เป็นปัจจัยสนับสนุนให้การบริโภคเนื้อสุกรดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ยืนราคาที่ตัวละ 1,700 บาท (บวก/ลบ 60)
แนวโน้ม:คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
สัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อ หน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 33 บาท โดยการบริโภคเนื้อไก่ในสัปดาห์นี้ดีอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด
ส่วนลูกไก่เนื้อราคาทรงตัวอยู่ที่ตัวละ 10.50 บาท และลูกไก่ไข่ยืนราคาที่ตัวละ 11 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
ถึงแม้ว่าจะมีวันหยุดเทศกาลอย่างต่อเนื่อง แต่ภาวะการขายไข่ไก่ยังคงคล่องตัว ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ในสัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.50 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง

ข้าวโพด : ราคาลดลง
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ ลดลงจากหาบละ 609 บาท เป็นหาบละ 597 บาท ทั้งนี้ช่วงที่ผ่านมามีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง จึงมีแนวโน้มราคายืนอ่อน
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโกประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 376.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่สูงขึ้นเล็กน้อย ตามตลาดถั่วเหลืองและข้าวสาลีที่ราคายืนแข็ง จากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง กอปรกับจีนตกลงซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐอเมริกาจำนวนหนึ่งเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยลบคืออุปสงค์ข้าวโพดเพื่อผลิตเอทานอลที่ชะลอตัว ให้สต็อกข้าวโพดสหรัฐฯ ขณะนี้มีปริมาณสูง ขณะเดียวกันในอาร์เจนติน่ามีฝนตกดีเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกข้าวโพดในพื้นที่ส่วนใหญ่ แนวโน้มราคาจึงอาจปรับตัวลงในระยะสั้น แต่ยังคงยืนแข็งระยะยาว
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

ถั่วเหลือง : ราคาลดลง
ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ลดลง จากราคากิโลกรัมละ 16.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 14.60 บาท สืบเนื่องมาจากในช่วงนี้กากถั่วเหลืองของสหรัฐฯ มีปริมาณมาก
ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมกราคม 2562 ราคาอยู่ที่ 920.0 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย จากการที่จีนตกลงซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ ประมาณ 500,000 ตัน เป็นอย่างน้อย เพื่อส่งมอบในไตรมาสแรกของ 2562 แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจีนจะซื้ออย่างต่อเนื่องหรือไม่ เนื่องจากผลผลิตถั่วเหลืองฤดูกาลใหม่ของบราซิล จะเริ่มออกสู่ตลาดหลังช่วงปีใหม่ แนวโน้มราคายังคงยืนแข็ง
สำหรับกากถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 310.80 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่อ่อนตัวลงเล็กน้อย จากภาวะอุปสงค์ภายในสหรัฐฯชะลอระยะสั้น
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
ราคาปลาป่นในสัปดาห์นี้ยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคามีแนวโน้มยืนอ่อน เนื่องมาจากเปรูสามารถจับปลาได้ในปริมาณมาก โดยปัจจุบันจับปลาได้แล้วกว่า 1.4 ล้านตัน คิดเป็นกว่า 60% กอปรกับมีสต็อกที่หน้าท่าเรือประเทศจีนกว่า 1.9 ล้านตัน ส่งผลให้เป็นแรงกดดันสำหรับตลาดต่างประเทศในการขายปลาป่น
สำหรับปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 45.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 40.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 36.70 บาท
ส่วนปลาป่นคุณภาพรองลงมาปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 37.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนอ่อน

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น
การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาปรับสูงขึ้นเล็กน้อย จากราคาตันละ 422 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 425 เหรียญสหรัฐฯ ปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ปรับขึ้นจากราคาตันละ 361 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 364 เหรียญสหรัฐฯ
ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 1,250 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคากระสอบละ 1,050 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

Facebook agriplusnews.com