ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์ วันที่  14 – 17 สิงหาคม 2561

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์ วันที่  14 – 17 สิงหาคม 2561

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์ สุกร : ราคาทรงตัว

สุกรขุนที่ออกสู่ตลาดสัปดาห์นี้มีค่อนข้างน้อย ขณะที่ความต้องการสุกรขุนเพิ่มขึ้น แต่การขยับราคายังมีแรงกดดันจากกลุ่มค้าปลีก โดยราคาประกาศสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในสัปดาห์นี้ยืนแข็งที่ 62-66 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาทรงตัวที่ตัวละ 1,700 บาท (บวกลบ 60)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคายืนแข็ง

ปริมาณไก่ใหญ่ที่ออกสู่ตลาดสัปดาห์นี้มีจำนวนลดลง ไม่สอดคล้องกับการบริโภคไก่เนื้อที่ทรงตัว  ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อยืนแข็งที่กิโลกรัมละ 36 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อราคายืนแข็งที่ตัวละ 12.50 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ทรงตัวที่ตัวละ 18.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในตลาด ทรงตัวที่ฟองละ 2.60 บาท เนื่องจากปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่ออกสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้สมดุลกับการบริโภค

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ข้าวโพด : ราคาลดลง

เนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้มีฝนตกชุกเป็นบริเวณกว้าง เกษตรกรจึงเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพ่อค้าได้เร่งนำผลผลิตเข้าสู่ท้องตลาด ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สัปดาห์นี้มีเพียงพอต่อความต้องการ โดยราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ อ่อนตัวลงจากราคาหาบละ 531 บาท เป็น 519 บาท

ด้านราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2561 รอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคา 362.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ปรับลงเล็กน้อย โดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพด ปี 2018/2019 ว่าจะได้ผลผลิต 370.51 ล้านตัน สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 361.46 ล้านตัน เนื่องจากสภาพอากาศในสหรัฐฯ เอื้ออำนวย จึงส่งผลให้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดีกว่าเดิม

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าทรงตัวที่กิโลกรัมละ 16.75 บาท โดยจีนได้เพิ่มภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ 25% และลดปริมาณการนำเข้ากากถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ พร้อมกับหันไปสั่งซื้อกากถั่วเหลืองจากบราซิลและอาร์เจนตินาแทน ขณะที่ผลผลิตฤดูกาลใหม่ของสหรัฐฯ ที่ออกสู่ท้องตลาดมีจำนวนมาก แต่ไม่สามารถส่งออกจีนได้

ด้านราคากากถั่วเหลือง ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2561 รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม ราคา 335.00 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่ปรับสูงขึ้นเล็กน้อย เพราะมีอุปสงค์ดี  ส่วนราคาเมล็ดถั่วเหลืองอ่อนตัวลง ที่ราคา 864.50 เซนต์/บุชเชล เพราะกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าในปี 2018/19 ทั้งผลผลิตและสต็อกถั่วเหลืองจะมีปริมาณมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยคาดว่าผลผลิตถั่วเหลืองในปีนี้จะได้ 124.81. ล้านตัน สูงกว่าการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 117.30 ล้านตัน

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ราคาปลาป่นสัปดาห์นี้ยืนราคา เนื่องจากปริมาณการใช้ยังใกล้เคียงกับปริมาณผลผลิต ขณะที่การจับปลายังคงทำได้ยากจากคลื่นลมแรง ปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 45.50 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 42.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 39.70 บาท

สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 40.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 37.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

สถานการณ์ซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศค่อนข้างซบเซา  โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 425 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 424 เหรียญสหรัฐฯ ด้านราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาปรับเพิ่มขึ้นจากตันละ 342 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 344 เหรียญสหรัฐฯ

ส่วนการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาปรับขึ้นจากกระสอบละ 1,250 เป็นกระสอบละ 1,270 บาท ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาปรับลดลงจากกระสอบละ 1,050 บาท เป็นกระสอบละ 1,000 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว