ราคาหมูขุนทรงตัว ราคาเนื้อแดงขายปลีก 178-185 บาท

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 25/2565) วันพระที่ 22 มิถุนายน 2565 ว่า ภาพรวมตลาดสุกรขุนทรงตัวทั้งสัปดาห์จากวันพระที่แล้ว สุกรเนื้อแดง สะโพก หัวไหล ห้างค้าส่งค้าปลีก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ราคาจำหน่ายปลีกเฉลี่ย 178-185 บาทต่อกิโลกรัม

อยู่ในระดับทรงตัวมากกว่า 2 สัปดาห์ตามราคาสุกรขุนหน้าฟาร์ม บางพื้นที่ยังคงเสริมด้วยปริมาณเคลื่อนย้ายจากภูมิภาคอื่น การลักลอบนำเข้าชิ้นส่วนสุกรยังมีปรากฏให้เห็น จึงขอให้ผู้เลี้ยงสุกรช่วยกันสอดส่องและแจ้งสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ หรือ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ และสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่

ทุกภูมิภาคยังคงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 คาดว่ามติให้สถานบันเทิงเปิดถึงตี 2 และการกำหนดให้ทั้ง 77 จังหวัดเป็นพื้นที่สีเขียว-พื้นที่เฝ้าระวัง ยกเลิกพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว จะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการกระจายตัวมากขึ้น เป็นปัจจัยบวกต่อสินค้าสุกรและปศุสัตว์อื่นๆ ทั้งประเทศ

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 : 3,600 บาท บวก/ลบ 100 บาท