ราคาหมูขุน ไม่ขยับ ทรงตัว 100 บาท

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

สุกร : ราคาทรงตัว
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม โดยราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มเป็นไปตามประกาศ เมื่อวันพระที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่กิโลกรัมละ 100 บาท ผู้เลี้ยงทุกภูมิภาคยังคงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลรักษาระดับราคาสุกรขุนเท่าเดิม แม้ปริมาณสุกรขุนสะสมเริ่มลดลงในทุกภูมิภาค
ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,600 บาท (บวก/ลบ 100)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
ราคาไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 15.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 26.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
ราคาแนะนำ ไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 อยู่ที่ฟองละ 3.30 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ข้าวโพด : ราคาลดลง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากหาบละ 804 บาท เป็นหาบละ 771 บาท เนื่องจากพ่อค้าเริ่มขายผลผลิตออกสู่ตลาด
ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 774.0 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากคาดการณ์สภาพอากาศสัปดาห์หน้าอุณหภูมิในพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดสหรัฐฯ จะสูงกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งจะทำให้ความชุ่มชื้นในดินลดลง ดีต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด ขณะที่รายงานคุณภาพของข้าวโพดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก อยู่ที่ 72% ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเล็กน้อย ส่วนรายงานความคืบหน้าการเพาะปลูกอยู่ที่ 97% เท่ากับค่าเฉลี่ย เนื่องจากอากาศเหมาะสมในสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้านอุปสงค์ข้าวโพดเพื่อการผลิตเอทานอล US Energy Information Administration (EIA) ประกาศยอดการผลิตเอทานอลเฉลี่ยอยู่ที่ 1.06 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 1.04 ล้านบาร์เรล ถึงแม้การผลิตเพิ่มขึ้น แต่อุปสงค์เอทานอลที่เพิ่มขึ้นมากกว่า ทำให้สต๊อกเอทานอลลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 22.60 บาท ปริมาณซื้อในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมายังสูงทรงตัว รายงานคาดการณ์ผลผลิตของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ความต้องการใช้ปรับตัวขึ้นเช่นกัน ขณะที่การเพาะปลูกทางฝั่งอเมริกาเสร็จสิ้นแล้ว โดยต้องติดตามสภาพอากาศจะมีผลต่อผลผลิตมากน้อยหรือไม่ ส่วนปริมาณสต๊อกที่มีอยู่ในแต่ละประเทศเริ่มปรับตัวสูงขึ้น และค่าระวางเรือใหญ่ยังคงทรงตัว
ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 1,693.75 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2565 อยู่ที่ 417.50 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาปรับลดลง ปัจจุบันกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานความคืบหน้าการเพาะปลูกอยู่ที่ 88% เท่ากับค่าเฉลี่ย และรายงานคุณภาพของถั่วเหลืองที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก อยู่ที่ 70% ดีกว่าปีที่ผ่านมาที่ 62% ส่วนด้านการส่งออกถั่วเหลืองสหรัฐฯ ปัจจุบันยังคงล่าช้า ขณะที่ National Oilseed Processors Association (NOPA) รายงานยอดการแปรรูปถั่วเหลืองเป็นถั่วเหลืองบด (Crush) ประจำเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 171.1 ล้านบุชเชล ต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เล็กน้อย ส่วนในประเทศอาร์เจนตินารายงานความคืบหน้าเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองอยู่ที่ 97% เท่ากับค่าเฉลี่ย
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
ปริมาณการจับปลาของประเทศเปรูในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปรับตัวลดลง เนื่องจากมีปริมาณลูกปลาสูงเกินกว่าที่กำหนดในหลายๆ พื้นที่ แต่ภาพรวมความเร็วของการจับปลายังคงดีอยู่ ขณะที่จีนผู้ซื้อหลัก ราคาซื้อยังทรงตัว ปริมาณซื้อหน้าท่าเรือในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้น เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากคลายล็อกดาวน์
โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 53.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 47.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 45.20 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 44.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 43.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง
ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศ ปรับลดลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดย ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 478 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 456 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 448 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 426 เหรียญสหรัฐฯ
ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,500 บาท เป็นกระสอบละ 1,450 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,400 บาท เป็นกระสอบละ 1,350 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565