นโยบายพรรคการเมืองไหน โดนใจเกษตรกร

Agri+

มองรอบทิศ คิดรอบด้าน ก่อนเทใจให้คะแนนเสียง…พรรคการเมืองไหน จริงใจส่งเสริมและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรม…นโยบายพรรคไหน จะโดนใจเกษตรกร

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ขอเชิญพี่น้องสื่อมวลชน เกษตรกร และประชาชน ร่วมรับฟังการนำเสนอนโยบายภาคการเกษตรของพรรคการเมืองผ่านสื่อมวลชน ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

สนใจเข้าร่วมรับฟังในห้องประชุม สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือโทร. 08 6340 1713 หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเพจ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

ฝากคำถามคาใจพร้อมฟังคำตอบสดๆจากเวทีได้เลย

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น. สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียน และ รับประทานอาหารว่าง

09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับ โดย นายภิญโญ แพงไธสง นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

09.10 – 09.25 น. ประธานพิธีกล่าวเปิดการเสวนา โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

09.25 – 11.30 น. นำเสนอนโยบายโดยพรรคการเมือง

พิธีกรดำเนินรายการ 1.นายภิญโญ แพงไธสง นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย 2.นายมนตรี ตรีชารี อุปนายกคนที่ 1

11.30 – 12.30 น. สื่อมวลชนซักถาม.