บรรยากาศในงาน

AGRITECHNICA ASIA 2018 and Horti ASIA 2018

Agri+

AGRITECHNICA ASIA 2018 and Horti ASIA 2018

AGRITECHNICA ASIA 2018 and Horti ASIA 2018 22-24 สิงหาคม 2561 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ประเทศไทย กับ อะกริเทคนิก้า เอเชีย และ ฮอร์ติ เอเชีย 2018 งานแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลการเกษตร และ งานแสดงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย เวทีเจรจาธุรกิจการค้าสำคัญที่เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นสำหรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรของภูมิภาคเอเชีย

AGRITECHNICA ASIA 2018 and Horti ASIA 2018
AGRITECHNICA ASIA 2018 and Horti ASIA 2018

ตลอด 3 วันของการจัดงาน จะเป็นศูนย์รวมเกษตรกร ผู้ปลูก ผู้ค้า ผู้ซื้อรายสำคัญ และบริษัทชั้นนำจากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มารวมตัวกัน ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึ่งงานนี้จะก่อให้เกิดการกระตุ้นการค้า การลงทุนจากนานาประเทศ และอัตราการเติบโตทางธุรกิจการเกษตรอย่างเด่นชัด ไม่ว่าจะเป็นภาคนวัตกรรม บุคลากรและเทคโนโลยี นอกจากนี้  ทั้งสองงานจะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการทำเกษตรในยุคอนาคตทั้งในพื้นที่เปิดและปิด กระตุ้นความท้าทายระดับโลกที่สหประชาชาติผลักดันให้อุตสาหกรรมนี้มุ่งสู่แนวทางใหม่ ๆ ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทางอาหาร ซึ่งงานในครั้งนี้จะจัดระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ณ ฮอลล์ 98 ไบเทค กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10:00 – 18:00 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหลายหน่วยงานร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยมีไฮไลท์การจัดงานดังนี้

  • เทคโนโลยีการเพาะปลูกจากบริษัทชั้นนำกว่า 300 บริษัท 29 ประเทศ
  • พาวิลเลี่ยนนานาชาติจาก 7 ประเทศ ได้แก่ จีน ฟินแลนด์ เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และเนเธอร์แลนด์
  • การประชุมและสัมมนาวิชาการ โดยวิทยากร 138 ท่าน จาก 20 ประเทศ และ 52 องค์กร
  • Agrifuture Forum หรือ เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคต
  • สัมมนาเรื่อง “เครื่องจักรเกษตรกรรมความแม่นยำสูงในการผลิตข้าว” โดยสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI)
  • พบนักวิจัยระดับโลกในงานสัมมนาจากสมาคมพืชสวนนานาชาติ (ISHS)
  • การอภิปรายเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนเครื่องจักรกลการเกษตรของภูมิภาค โดยสภาภูมิภาคของสมาคมเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ReCAMA)
  • การประชุมเรื่อง เรือนกระจกสำหรับเพาะปลูกพืชและการทำการเกษตรในเขตเมืองโดยการเพาะปลูกในร่ม
  • ระบบและส่วนประกอบพิเศษในการบำรุงรักษาเครื่องจักรขั้นพื้นฐาน
  • งานสัมมนาในหัวข้อ “ใครกำหนดอนาคตทุเรียนไทย” และ “กัญชา พืชผลังชีวิตที่คนไทยใกล้จะเอื้อมถึง” จัดโดยนิตยสารเคหการเกษตร
บรรยากาศในงาน
บรรยากาศในงาน
บรรยากาศในงาน
บรรยากาศในงาน
บรรยากาศในงาน
บรรยากาศในงาน
บรรยากาศในงาน
บรรยากาศในงาน

งาน ฮอร์ ติ เอเชีย 2018 มุ่งเน้นที่จะนำเสนอเทคโนโลยีการปลูกพืชอัจฉริยะสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุกประเภท ส่วนงาน อะกริเทคนิก้า เอเชีย 2018 จะมุ่งเน้นที่การนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรในพื้นที่เพาะปลูกรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาการทำเกษตรในเมืองมากกว่าชนบท และนำเสนอทางออกใหม่ๆ สำหรับการผลิตอย่างยั่งยืน ผ่านทางคูหาจัดแสดงสินค้ามากกว่า 300 บริษัทชั้นนำจาก 29 ประเทศ รวมทั้ง 7 พาวิลเลี่ยนนานาชาติ อาทิ ประเทศจีน ฟินแลนด์ เยอรมนี ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวันและประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่จะมานำเสนอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดบนพื้นที่การจัดงานกว่า 11,000 ตารางเมตร คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 10,000 คน

“งานแสดงสินค้าทั้งสองงานนี้ มุ่งมั่นที่จะกระตุ้นภาคการเกษตรและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตการเกษตรที่ยั่งยืน แม้จะพบความท้าทายใหม่ๆ ตลอดเวลา แต่เราก็มั่นใจว่าอุตสาหกรรมเกษตรจะต้องมีความเป็นเอกภาพและมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในอนาคต ดังที่นานาชาติขนาดนามว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใจ้ของเราเปรียบเสมือนตระกร้าอาหารของโลก” นายแอนโตเนียส อ็อตเธิร์น กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด กล่าว

“งานนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ร่วมผู้เชี่ยวชาญทั้งวงการเข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การส่งเสริม Smart Farmer หรือเกษตรกรยุคใหม่ ซึ่งเกษตรกรทุกคนจะมีความรู้ในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่จะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนั้นกรมสงเสริมการเกษตรยังเชิญกลุ่มเกษตรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer มากกว่า 1,000 คน จาก 77 จังหวัดเพื่อมาร่วมชมงานในครั้งนี้ด้วย” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสมชาย ชาญณรงค์ กล่าว

บรรยากาศในงาน
บรรยากาศในงาน
บรรยากาศในงาน
บรรยากาศในงาน
บรรยากาศในงาน
บรรยากาศในงาน
บรรยากาศในงาน
บรรยากาศในงาน
AGRITECHNICA ASIA 2018 and Horti ASIA 2018
AGRITECHNICA ASIA 2018 and Horti ASIA 2018
บรรยากาศในงาน
บรรยากาศในงาน
AGRITECHNICA ASIA 2018 and Horti ASIA 2018
AGRITECHNICA ASIA 2018 and Horti ASIA 2018