กรมชลประทาน เดินหน้าจ่ายน้ำ บรรเทาภัยแล้ง

Agri+

นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น ได้กำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศเร่งเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ตามข้อสั่งการของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ อาทิ

นายชูชาติ รักจิตร

 สำนักงานชลประทานที่ 5 สนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค ให้แก่บ้านบังบาตร หมู่ที่ 7 ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และกองร้อยที่ 2108 หน่วยงานเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานชลประทานที่ 7 นำรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน เร่งเติมน้ำลงสระน้ำ ที่ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวที่ยั่งยืน (SRP) สวนตารมย์ บ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนพื้นที่ทำการเกษตร

 สำนักงานชลประทานที่ 9 สนับสนุนน้ำประปาให้กับ เทศบาลตำบลอ่างคีรี  ในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จำนวนปริมาตรน้ำรวม 144,000 ลิตร และสนับสนุนน้ำประปาให้กับ เทศบาลตำบลสอยดาว  ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลปะตง  อำเภอสอยดาว จังหวัด ปริมาณน้ำรวมกว่า 240,000 ลิตร

 สำนักงานชลประทานที่ 14 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณบ่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำป่าละอู อ่างเก็บน้ำฤทธิฦาชัย และพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลห้วยกวางจริง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  พร้อมนำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน จำนวน 24,000 ลิตร ณ พื้นที่ หมู่ 9 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสนับสนุนน้ำลงบ่อประปาหมู่บ้าน จำนวน 12,000 ลิตร ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 10 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กรมชลประทาน จะติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าไปช่วยเหลือประชาชน จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติหรือมีฝนตกชุกตามฤดูกาล หากพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วน กรมชลประทาน 1460.