เบทาโกร จับมือ สัตวแพทย์ จุฬาฯ และ อีแลนโค ลงนามความร่วมมือทางวิชาการศึกษาการดื้อยาต้านจุลชีพเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

Agri+

เบทาโกร จับมือ สัตวแพทย์ จุฬาฯ และ อีแลนโค ลงนามความร่วมมือทางวิชาการศึกษาการดื้อยาต้านจุลชีพเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 – “บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)” หรือ “BTG” บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทยที่มุ่งมั่นเพิ่มคุณค่าชีวิตทุกคน ด้วยอาหารที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน โดย “นายสมศักดิ์ บุญลาภ” (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการผลิตปศุสัตว์และโรงงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการศึกษาการดื้อยาต้านจุลชีพเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียว ร่วมกับ “คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดย “ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์” (ที่ 1 จากซ้าย) คณบดี และ “บริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จำกัด” โดย “นางธารรัชต์ ธรรมสุวรรณ” (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการเงิน – Thailand, Vietnam & CLM เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยสำหรับการศึกษาและติดตามสถานการณ์การดื้อยาต้านจุลชีพ ตลอดจนแนวทางการลดผลกระทบจากการใช้ยาปฏิชีวนะ มุ่งยกระดับการผลิตปศุสัตว์ที่ยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ในการสร้างสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ “บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)” ให้การสนับสนุนทุนวิจัยบุคลากรทำวิจัยตัวอย่างและข้อมูลในการทำโครงการร่วมกัน คาดหวังว่าจะได้แนวทางในการใช้ยาปฏิชีวนะที่สมเหตุสมผลยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย

ขณะที่ “คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำแนะนำในการดำเนินงานวิจัย รวมถึงให้การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ ช่วยส่งเสริมการดำเนินการอย่างยั่งยืนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ และ “บริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จำกัด” สนับสนุนทุนวิจัยและทรัพยากรอื่น ๆ ในการดำเนินงานร่วมกัน และเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงกับผู้เชี่ยวชาญในแขนงสาขาที่เกี่ยวข้องในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล.