ไชยา รับปาก สมาคมสื่อฯเกษตร ช่วยเหลือผู้เลี้ยงสุกร

Agri+

ไชยา รับปาก สมาคมสื่อฯเกษตร ช่วยเหลือผู้เลี้ยงสุกร ปราบหมูเถื่อน ปรับสมดุลตลาดและราคา

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2566 สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย นำโดยนายภิญโญ แพงไธสง นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ และดร.อภิวัฒน์ จ่าตา อดีตนายกสมาคมฯ เข้าพบนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสอบถามแนวทางการทำงานและทิศทางการปราบปรามหมูเถื่อน

นายไชยา ยืนยันว่า เรื่องนี้เป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องทำเพื่อให้กลไกตลาดเกิดความสมดุล และไม่ใช่การเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุน

นายไชยา ยังกล่าวด้วยว่า  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ รักษาเสถียรภาพราคาและช่วยเหลือผู้เลี้ยง หลังราคาหมูปรับราคาขึ้นนอกจากนี้ ยังให้กรมปศุสัตว์หารือกับ ธ.ก.ส. ช่วยให้ผู้เลี้ยงสุกรรายกลางและรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการฟื้นฟูอาชีพ เพื่อให้มีโอกาสกลับมาเลี้ยงใหม่

นอกจากนี้ นายไชยา ยังกล่าวด้วยว่า อยากให้สื่อมวลชนช่วยเป็นกระจกสะท้อนการทำงานที่วางไว้ว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยจะเชิญสื่อมวลชนพบปะแลกเปลี่ยนความคิดให้มากขึ้น ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

ทั้งนี้ นายกสมาคมฯ ยังได้เรียนเชิญ นายไชยา ร่วมงานครบรอบ 24 ปี สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่อาคารจักร์พันธ์ เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์