ชนะ ออร์แกนิก ฟาร์ม สินค้าปลอดสารพิษ ส่งออก

Agri+

ปัจจุบันกระแสการบริโภคสินค้าที่ปราศจากยาฆ่าแมลงหรือสารเคมี หรือที่รู้จักกันในนามสินค้าออร์แกนิก เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ จากกระแสการดูแลสุขภาพ และการปกป้องสิ่งแวดล้อมของโลก ทำให้สินค้าปลอดสารพิษมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นสินค้าดาวรุ่ง ที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และชุมชน

กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญกับการเข้าไปช่วยส่งเสริมและพัฒนาการปลูก การผลิตสินค้าปลอดสารพิษ และผลักดันให้เกษตรกร และชุมชนต่าง ๆ หันมาผลิตสินค้าออร์แกนิก เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่กำลังเติบโต ซึ่งหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าออร์แกนิกรายสำคัญ ที่ได้เข้าไปช่วยเหลือ และปัจจุบัน ประสบความสำเร็จในการผลิต และการทำตลาด ก็คือ “ชนะ ออร์แกนิก ฟาร์ม” ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนโดยชนะ ออร์แกนิกฟาร์ม ได้รับมาตรฐานระดับสากลสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป (EU) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของแคนาดา (COR) มีผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีการแปรรูป และมีจัดจําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา Chana เช่น กระเทียมดําออร์แกนิก หอมแดงดําออร์แกนิก กระเทียมสดออร์แกนิก หอมแดงสดออร์แกนิค งาดําออร์แกนิก ผลไม้อบแห้งออร์แกนิก ผลไม้ฟรีซดรายออร์แกนิค เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และ PGS Organic Thailand รวมทั้งได้รับรองมาตรฐาน อย. และมาตรฐาน HALAL ด้วยทั้งนี้ ในการผลิตสินค้า นอกจากคงความเป็นออร์แกนิกแล้ว ยังได้ให้ความสำคัญกับการมุ่งสู่ BCG ซึ่งเน้นความสำคัญและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในกระบวนการเพาะปลูก การผลิต และยังเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตสินค้า เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าสำหรับสินค้าที่โดดเด่น เป็นที่ต้องการของตลาดในและต่างประเทศ เช่น กระเทียมดำ หอมแดงดำ ที่นิยมบริโภคเป็นสมุนไพร เพื่อดูแลสุขภาพและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ มะม่วงฟรีซดราย ลำไยฟรีซดราย สตอเบอรี่ฟรีซดราย รวมถึงในส่วนที่เป็นผลไม้สด และงาดำออร์แกนิก ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน.