ราคาหมูขุนหน้าฟาร์ม 86 บาท

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

สุกร : ราคาลดลง

               สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ราคาสุกรขุนอยู่ที่ 86-96 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,600 บาท (บวก/ลบ 86) ขณะนี้ผู้เลี้ยงสุกรต้องแบกรับภาระการขาดทุนจากการขายสุกรขุนหน้าฟาร์มที่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ปริมาณผลผลิตสุกรยังน้อยกว่าความต้องการบริโภคภายในประเทศ ขณะที่สุกรนำเข้าผิดกฎหมาย หรือ หมูเถื่อน ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่สามารถควบคุมได้และกดดันราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม

               แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคายืนอ่อน

               ราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 15.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

               แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาลดลง

               เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ แจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ลดลงจากฟองละ 3.40 บาท เป็นฟองละ 3.20 บาท มีผลเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

               แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

               ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ปรับราคาเพิ่มขึ้นจากหาบละ 819 บาท เป็นหาบละ 825 บาท เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดหลังนายังไม่ออก ประกอบกับในช่วงนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่

               ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 676.25 เซนต์/บุชเชล ราคาทรงตัว ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาด ความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดรุ่นหนึ่งของประเทศบราซิลรายงานอยู่ที่ 20% เร็วกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งอยู่ที่ 13% ด้านอุปสงค์ข้าวโพดสหรัฐฯ หน่วยงานด้านพลังงาน (EIA) รายงานยอดการผลิตเอทานอล ยังคงอยู่ในระดับที่ดีที่ 1.014 บาร์เรลต่อวัน แต่สต๊อกเอทานอลเพิ่มขึ้นจาก 24.4 ล้านบาร์เรล เป็น 25.3 ล้านบาร์เรล สูงที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่ผ่านมาและสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์

               แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

               กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยืนราคาในระดับสูงที่กิโลกรัมละ 23.40 บาท การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ประเทศบราซิลยังดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสภาพอากาศที่ดี ทำให้คาดการณ์ผลผลิตมีมากขึ้น ส่วนปริมาณซื้อในตลาดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากทางประเทศจีน

               ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 1,525.75 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 491.1 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาปรับสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศในประเทศอาร์เจนตินายังคงแห้งแล้ง ถั่วเหลืองที่อยู่ในช่วงเจริญเติบโตขาดน้ำมาโดยตลอด นักวิเคราะห์เริ่มออกคาดการณ์ตัวเลขผลผลิตที่ต่ำที่สุดในรอบหลายปี อยู่ในช่วง 34.5 -41.0 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 42.2 ล้านตัน ในขณะที่ประเทศบราซิล ถั่วเหลืองได้รับปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต โดยปัจจุบันเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว 20% ช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติเล็กน้อยซึ่งอยู่ที่ 16%

               แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

                ประเทศเปรูยังอยู่ในช่วงพักการจับปลา ขณะที่ราคาซื้อปลาป่นในประเทศจีนขยับขึ้นเล็กน้อย ปริมาณซื้อหน้าท่าเรือยังคงปรับตัวสูงขึ้น ส่วนสต๊อกหน้าท่าเรือค่อนข้างทรงตัว

               ด้านสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศ ราคายังคงทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 52.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 46.70 บาท ขณะที่ปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 43.70 บาท

               สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 43.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 41.70 บาท

               แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง

               ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ราคาปรับลดลง โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 517 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 495 เหรียญสหรัฐฯ  ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 450 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 441 เหรียญสหรัฐฯ

               ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,570 บาท เป็นกระสอบละ 1,530 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ทรงตัวที่กระสอบละ 1,350 บาท

               แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2566