ชมกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยของซีพีเอฟ

Agri+

คณะวิจัยความสัมพันธ์จีน-ไทย ชมกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยของซีพีเอฟ

ศาสตราจารย์ จาง ซีเจิ้น (Professor Zhang Xizhen) หัวหน้าโครงการจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำคณะวิจัยโครงการวิจัยความสัมพันธ์จีน-ไทย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เพื่อศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ในฐานะที่เครือซีพีและซีพีเอฟเป็น องค์กรที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-จีน โดยมี นายเกริกพันธุ์ ดีประเสริฐ  รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงงานอาหารสำเร็จรูปซีพีเอฟ หนองจอก กรุงเทพฯ

นายเกริกพันธุ์ ดีประเสริฐ นำเสนอภาพรวมธุรกิจของเครือซีพีและซีพีเอฟ ก่อนนำคณะเข้าชมไลน์การผลิตไส้กรอกคุณภาพและอาหารพร้อมทานของโรงงาน ที่มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานระดับโลก เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค  ด้วยระบบการผลิตอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง (Completely Automation Line) ที่โรงงานอาหารสำเร็จรูปซีพีเอฟ หนองจอก ใช้เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย สร้างความประทับใจแก่คณะะวิจัยความสัมพันธ์จีน-ไทย เป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารอย่างครบวงจร และด้วยวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของ “คุณภาพ” ของผลิตภัณฑ์อาหารทั้งด้านรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย และปลอดภัยต่อการบริโภค ด้วยมาตรฐานการผลิตในระดับสากล ภายใต้ระบบการผลิตอัตโนมัติแบบต่อเนื่องตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงการจัดเก็บสินค้า มีระบบควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่สดสะอาด สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ.