ราคาประกาศหมูขุน 100 บาท

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

ราคาประกาศหมูขุน 100 บาท แล้วแต่ละพื้นที่ขายจริงเป็นอย่างไรบ้าง ?

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 26/2565) วันพระที่ 28 มิถุนายน 2565 ว่า ภาพรวมตลาดสุกรขุนทรงตัวทั้งสัปดาห์จากวันพระที่แล้ว การบริโภคดีขึ้นมาก หลังการเปิดประเทศและผ่อนคลายการเข้มงวดด้านสาธารณสุขมากขึ้น พื้นที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ปัญหาต้นทุนการเลี้ยงยังคงเป็นค่าพลังงาน ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลือง ที่ยืนระดับราคาสูงอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเดือนที่ผ่านมา กลุ่มผลพลอยได้จากข้าว โดยเฉพาะปลายข้าวเจ้าทะลุเกิน 13 บาทต่อกิโลกรัมไปแล้ว

ทุกภูมิภาคยังคงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 : 3,600 บาท บวก/ลบ 100 บาท