Agri Forum 2018

Agri Forum 2018 and KUBOTA Showcase 2018

EVENTS

Agri Forum 2018 พลังแห่งนวัตกรรม พัฒนาเกษตรกรไทย 4.0

Agri Forum 2018 ร่วมพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรไทยยุคเกษตร 4.0 พร้อมพบนวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคตครั้งแรกในประเทศไทย กับงาน “KUBOTA Showcase 2018” ภายใต้แนวคิด “The Power of Agri-Innovation” พลังแห่งนวัตกรรมเกษตร

Agri Forum 2018
Agri Forum 2018

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงานสัมมนา “AgriForum2018” เปิดเวทีระดมความรู้และแนวทางการพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรไทยในยุคเกษตร 4.0 จากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ ที่จะมาให้ความรู้ในการทำเกษตรยุค 4.0 การประยุกต์นวัตกรรมเพื่อการทำเกษตรแม่นยำ และร่วมเปิดมุมมองเกษตรสมัยใหม่ พร้อมพบการแสดงนวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคตจากคูโบต้าประเทศญี่ปุ่นครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ภายใต้แนวคิด “The Power of Agri-Innovation” หรือ “พลังแห่งนวัตกรรมเกษตร” ครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายนนี้ ณ อิมแพคเมืองทองธานี ฮอลล์ 5-6

ปฐกถาพิเศษ 3 หัวข้อ
ปฐกถาพิเศษ 3 หัวข้อ

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปีนี้ทิศทางภาคการเกษตรของไทยมีการปรับเปลี่ยนเป็นอย่างมาก เพื่อเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 โดยพบว่าปัจจุบันปัญหาของภาคเกษตรกรไทยมี 3 เรื่องหลัก คือ ทุน ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และเรื่องการตลาด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นโจทย์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรต้องทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579

1 ใน 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการมุ่งเน้นพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร พัฒนาผลงานวิจัยไปสู่การผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานสู่การพัฒนาภาคการเกษตรให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

KUBOTA Showcase 2018
KUBOTA Showcase 2018

“กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เกษตรกรมีความเข้มแข็ง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำการเกษตรเพื่อรายได้ที่มั่นคง จึงได้ร่วมมือครั้งแรกกับ สยามคูโบต้าจัดงานสัมมนา Agri Forum 2018 เนื่องจากกรมฯ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการเข้ามาร่วมฟัง และเรียนรู้นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่จากประเทศญี่ปุ่น เป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรก้าวสู่การทำการเกษตรยุคใหม่ ที่ต้องสร้างทักษะและกระบวนการทำการเกษตรโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเป็นหลักแทนที่การใช้แรงงานคน รวมถึงการทำการเกษตรในอนาคตที่ต้องใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทำงานอย่างแม่นยำ ช่วยลดต้นทุนและความสูญเสียในการผลิต ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร” นางดาเรศร์ กล่าวเพิ่มเติม

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแถลงข่าว
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแถลงข่าว

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้นำในการคิดค้นและวิจัยนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน และอยู่เคียงข้างเกษตรกรไทยมายาวนานกว่า 40 ปี ในปีนี้ บริษัทฯ จึงจัดงานใหญ่ 2 งานด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “The Power of Agri-Innovation” หรือ “พลังแห่งนวัตกรรมเกษตร” แบ่งเป็น งานสัมมนา “Agri Forum 2018”  ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเปิดเวทีระดมความรู้และแนวทางพัฒนาเกษตรกรไทยในยุคเกษตร 4.0 พร้อมความรู้ในการประยุกต์นวัตกรรมเพื่อการทำเกษตรแม่นยำ โดยมีวิทยากรทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลายท่าน เพื่อให้เกษตรกรไทยมีความรู้ความสามารถทัดเทียมนานาชาติ

งาน  “KUBOTA Showcase 2018”  เป็นการแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรแม่นยำอย่างครบวงจร ทั้งพืชข้าวและพืชไร่ นำเสนอการใช้งานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชในแต่ละชนิด และเป็นการรวบรวมเทคโนโลยีนวัตกรรมการทำเกษตรแม่นยำที่ล้ำสมัยจากคูโบต้าประเทศญี่ปุ่นมาโชว์ในงานซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยทั้ง 2 งานนี้ บริษัทฯ จะจัดขึ้นใน 3 ภูมิภาค เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ได้ฟังสาระความรู้และสัมผัสกับนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่ล้ำสมัย

“สำหรับงานสัมมนา Agri Forum 2018 จะจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 31 ส.ค.นี้ ณ อิมแพคเมืองทองธานีฮอลล์ 6 โดยมีปฐกถาพิเศษ 3 หัวข้อ ได้แก่

  1. “ทิศทางของนโยบายภาคการเกษตรไทย” โดยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
  2. “การเข้าสู่เกษตร 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม” โดยนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
  3. หัวข้อ “Power of Precision Agriculture Innovation” โดยนายริวจิ โอจิ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเกษตร จากคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาจากวิทยากรพิเศษจากหลายภาคส่วน ภายใต้หัวข้อ “Agri-Innovation: The Future is Now” และนิทรรศการ “The Power of Agri-Innovation”

นายสมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของงาน KUBOTA Showcase 2018 จะจัดขึ้นต่อเนื่องกันในวันที่ 1-2 ก.ย.นี้ ณ อิมแพคเมืองทองธานีฮอลล์ 5 แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 2 โซน ประกอบด้วย

  1. โซนนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและการจัดการเกษตรกรรมอัจฉริยะ จากคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น (Agri Machinery Innovation and KUBOTA Smart Agri System หรือ KSAS)
  2. โซนเกษตรครบวงจร ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และผัก รวมทั้งแนวคิดการทำเกษตรรายได้สูง (KUBOTA (Agri) Solutions and Max Revenue Farming Concept) และไม่เพียงเท่านี้ ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้พบกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยนำเข้าจากคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น โดยทุกท่านจะได้เปิดประสบการณ์เกษตรยุค 4.0 และสัมผัสนวัตกรรมการเกษตรล้ำสมัย ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดงาน Agri Forum และ KUBOTA Showcase 2018 ในอีก 2 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น ในช่วงเดือนกันยายน และภาคเหนือ ที่จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงเดือนเดือนตุลาคม โดยผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา Agri Forum 2018 สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ Facebook.com/siamkubotaclub หรือ โทร 063-204-1330

KUBOTA Showcase 2018
KUBOTA Showcase 2018