เทศกาลกาแฟน่าน

Lifestyle

NAN COFFEE FEST. connecting coffee lovers. เทศกาลกาแฟน่าน เชื่อมสัมพันธ์ คนรักกาแฟ

7-8 มกราคม 2566 ณ ถนนคนเดิน ข่วงเมืองน่าน

  • การ drip/cupping กาแฟจากชุมชน โดยกูรูกาแฟระดับประเทศ
  • การออกร้านจำหน้าย จากชุมชนกาแฟ และร้านกาแฟมืออาชีพจังหวัดน่าน
  • การรังสรรค์เมนูกาแฟใหม่ๆ Trend กลุ่มคอกาแฟ
  • เทคนิคการเท / วาดแก้วกาแฟ

ชมนิทรรศการ ที่มาเรื่องราวกาแฟน่าน องค์ความรู้การจัดการป่าและกาแฟน่าน