เที่ยวชมวัดสวย เชียงราย วัดห้วยปลากั้ง

เที่ยวชมวัดสวย เชียงราย วัดห้วยปลากั้ง

Lifestyle

เที่ยวชมวัดสวย เชียงราย วัดห้วยปลากั้ง

เที่ยวชมวัดสวย จังหวัดเชียงราย วัดห้วยปลากั้ง ชมสีสันยามค่ำคืน สวยสะดุดตา วิจิตรตระการตา กับสถาปัตยกรรมของพุทธสถาน ตั้งอยู่เลขที่ 553 หมุ่ 3 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บนพื้นที่ 15 ไร่ สร้างเมื่อปี 2544 ปัจจุบันได้รับแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมาจากทั่วประเทศ รวมถึงชาวต่างชาติ ที่ได้เข้ามาเที่ยวชมวัด กราบไหว้ นมัสการ สักการบูชา และปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญในทางเจริญธรรมและการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา ที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย

"เที่ยวชมวัดสวย

วัดห้วยปลากั้ง มีความเงียบสงบ และสวยงาม ทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งเปิดให้เข้าชมได้จนถึงเวลา 21.00 น. การไปท่องเที่ยวชมวัดในช่วงเวลาเย็น พลบค่ำ และกลางคืน ด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม บรรยากาศที่เย็นสบาย ผู้คนก็จะไม่มากนัก เงียบสงบ ได้ชมวิวทิวทัศน์ และสถาปัตยกรรมที่สวยงาม โดเด่น และมีสีสันสร้างความสุขใจ และเข้าถึงในรสพระธรรมได้ดียิ่งขึ้น

สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของวัด

เจดีย์ 9 ชั้น ชื่อว่า พบโชคธรรมเจดีย์ มีความสวยงามแปลกตา เจดีย์มีหลังคาสีแดง มีตัวมังกรอยุ่บนหลังคา ตัวเจดีย์สวยงาม ฐานบันได้ทางขึ้นมีมังกรสวยสง่างามตั้งอยู่  ภายในมีเจ้าแม่กวนอิมจำลองแกะสลักด้วยไม้จันหอมที่นำมาจากประเทศจีน อินเดีย และพม่า ชั้น 2 เจ้าแม่กวนอิมปางประทับยืน ชั้น 3 เจ้าแม่กวนอิมปางประทับนั่ง ชั้น 4 หลวงพ่อพระพุทธโสธรจำลอง ชั้น 5 เจ้าแม่กวนอิมปางพันมือชั้น 6 หลวงปู่โต พรหมรังสี และหลวงปู่ทวด ชั้น 7 พระพุทธรูปปางนาคปรก ถือว่าเป็นชั้นสวรรค์ดาวดึงห์ ปกป้องคุ้มครองปฐพี ชั้น 8 พระสังกัจจายน์หรือพระศรีอริยเมตไตรย เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย ประทานทรัพย์ ประทานพร ชั้น 9 พระอิศวร พบโชคธรรมเจดีย์ใช้เวลาในการก่อสร้าง 999 วัน และโดยรอบเจดีย์ มีพระธาตุจำลองประจำปีนักษัติให้สักการะบูชา

"เที่ยวชมวัดสวย

เจ้าแม่กวนอิม องค์เจ้าแม่กวนอิมตามนิมิตองค์ใหญ่ มีขนาด ความสูง 79 เมตร จำนวน 26 ชั้น สามารถเข้าไปเยี่ยมชมภายในตัวองค์เจ้าแม่กวนอิมได้ สามารถขึ้นลงด้วยลิฟท์ และสามารถมองเห็นภูมิทัศน์ภาพมุมสูงเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของจังหวัดเชียงราย โดยมองผ่านดวงตาที่สามของเจ้าแม่กวนอิม

"เที่ยวชมวัดสวย

พระอุโบสถ พุทธศิลป์ที่สร้างได้สวยงาม วิจิตรตระการตา สีขาวสวยงาม ทั้งภายนอกและภายใน เมื่อเข้าไปด้านในพระอุโบสถ พบองค์พระประธานที่ได้เชื่อว่าเมื่อพุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้สักการะแล้วจะทำให้เป็นศิริมงคลแก่ชีวิต พบโชค พบสุข พบลาภ