บรรยากาศ วัดนันตาราม วัดไม้สักทองศิลปะไทยใหญ่ แหล่งทองท่องเที่ยวเชียงคำ พะเยา

วัดนันตาราม วัดไม้สักทองศิลปะไทยใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวเชียงคำ พะเยา

Lifestyle

วัดนันตาราม วัดไม้สักทองศิลปะไทยใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวเชียงคำ พะเยา

วัดนันตาราม แหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ไม่น่าพลาด ได้ชมสถาปัตยกรรมไทยใหญ่ที่สวยงาม และได้ทำบุญสักการบูชาพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นศิริมงคล อีกหนึ่งสถานที่เช็คอินที่ต้องแวะไป เมื่อต้องไปท่องเที่ยวธรรมชาติเมื่อต้องเยือนเมืองเหนือ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

บรรยากาศ วัดนันตาราม วัดไม้สักทองศิลปะไทยใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวเชียงคำ พะเยา
วัดนันตาราม วัดไม้สักทองศิลปะไทยใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวเชียงคำ พะเยา

วัดสร้างด้วยศิลปะแบบไทยใหญ่ ตัววัดสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง  ตกแต่งอย่างสวยงาม น่าไปเที่ยวชม ทำบุญ และสักการบูชา องค์พระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักจากไม้สักทอง ลงรักปิดทอง ทรงเครื่องแบบไทยใหญ่ ประดิษฐานบนฐานไม้ที่ฉลุลวดลายอย่างสวยงาม ด้านข้างยังมีพระพุทธรูปหินขาว ซึ่งชวนให้น่าเลื่อมใส บูชาและขอพรเป็นบุญกุศล

องค์พระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักจากไม้สักทอง ลงรักปิดทอง ทรงเครื่องแบบไทยใหญ่ ประดิษฐานบนฐานไม้ที่ฉลุลวดลายอย่างสวยงาม
องค์พระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักจากไม้สักทอง ลงรักปิดทอง ทรงเครื่องแบบไทยใหญ่ ประดิษฐานบนฐานไม้ที่ฉลุลวดลายอย่างสวยงาม
พระพุทธรูปหินขาว วัดนันตาราม วัดไม้สักทองศิลปะไทยใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวเชียงคำ พะเยา
พระพุทธรูปหินขาว วัดไม้สักทองศิลปะไทยใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวเชียงคำ พะเยา

โดยพื้นที่ตั้ง

อยู่เลขที่ 1 หมู่ 13 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  ไม่ปรากฏว่าวัดสร้างมาตั้งแต่สมัยใด เป็นวัดประจำชุมชนชาวไทยใหญ่ เดิมเรียก วัดจองคา เพราะมุงด้วยหญ้าคา (คำว่า จอง เป็นภาษาไทยใหญ่ หมายถึงวัด) พุทธศาสนิกชนชาวไทยใหญ่เป็นผู้สร้าง โดย พ่อหม่องโพธิ์ขิ่น บริจาคที่ดิน เนื้อที่ ๓ ไร่เศษ เป็นสถานที่ก่อสร้าง พ่อเฒ่าอุบล เป็นประธานในการก่อสร้างจนสำเร็จเรียบร้อย มีฐานะเป็นอารามหรือสำนักสงฆ์ ประชาชนทั่วไปนิยามเรียก วัดจองเหนือ เพราะอยู่ทางทิศเหนือของเทศบาลเชียงคำ

วิหารไม้สักทอง

วิหารไม้สักทอง สร้างในปี พ.ศ. ๒๔๖๗ แม่นางจ๋ามเฮิง ได้บริจาคที่ดิน เนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๗๒ ตารางวา สำหรับขยายอาณาเขตของวัด รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น ๘ ไร่ ๑ งาน ๗๒ ตารางวา วิหารหลังปัจจุบัน พ่อเฒ่านันตา (อู๋) วงศ์อนันต์ คหบดีชาวไทยใหญ่ผู้มีศรัทธาแรงกล้าที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ได้บริจาคทรัพย์เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ เสนาสนะ และเป็นเจ้าภาพสร้างวิหารหลังใหม่แทนวิหารที่มุงหญ้าคา โดยว่าจ้างชาวไทยใหญ่มาออกแบบและทำการก่อสร้างเป็นวิหารไม้ทั้งหลัง รูปทรงแบบไทยใหญ่ หลังคาหน้าจั่วยกเป็นช่อชั้น ลดหลั่นกันสวยงามมุงด้วยแป้นเกร็ด (กระเบื้อง ไม้) เพดานประดับประดาด้วยกระจกสีลวดลายวิจิตร ไม้ซ้ำกัน เสาทั้ง ๖๘ ต้นลงรักปิดทอง

"<yoastmark

พระประธานในวิหารปัจจุบัน ไม่ทราบว่าสร้างในสมัยใด (คาดว่านำมาจากประเทศพม่า) พ่อเฒ่านันตาได้ว่าจ้างและ ไหว้วานชาวบ้านประมาณ ๘๐ คน อัญเชิญมาจาก วัดจองเหม่ถ่า ซึ่งเป็นวัดร้างในชุมชนไทยใหญ่เดิมที่อำเภอปง (ปัจจุบันเป็นสถานีอนามัยบ้านดอนแก้ว ตำบลออย อำเภอปง) เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักจากไม้สักทอง ทั้งต้น ลงรักปิดทอง ทรงเครื่องแบบไทยใหญ่ สวยงามมาก ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๑ นิ้ว สูงจากฐานถึงยอดเกศา ๙ ศอก ประดิษฐานบนฐานไม้ มีแผงไม้กั้นด้านหลังประดับประดากระจกสีที่สวยงาม ประกอบด้วยไม้ฉลุและแกะสลักลายเครือเถา เทวดาและสัตว์ป่าหิมพานต์

โบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญ

  1. วิหารไม้ รูปทรงแบบไทยใหญ่ สร้าง พ.ศ. ๒๔๖๘
  2. พระพุทธรูปประธาน ปางมารวิชัย ไม้แกะสลักศิลปไทยใหญ่ อัญเชิญมาประดิษฐาน พ.ศ. ๒๔๗๖
  3. เจดีย์แบบไทยใหญ่ สร้างด้วยอิฐถือปูน รูปทรงแปดเหลี่ยม สูง ๙ ศอก สร้าง พ.ศ. ๒๕00
  4. พระอุโบสถ สร้างด้วยอิฐถือปูน รูปทรงไทยใหญ่ สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๕
  5. พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ สร้างจากไม้หอมนานาชนิดในเมืองต่องกี ประเทศพม่า นำมาตากแห้งและบดให้ละเอียด ผสมกับยางรัก เถ้าฟางเผ่าคลุกกับดินจอมปลวกหรืออิฐปูนปั้นเป็นพระพุทธรูปลงรักปิด
  6. พระเจ้าแสนแซ่ พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์สมัยเชียงแสน ปางมารวิชัย กรมศิลปากร ได้จดทะเบียนรับรองเป็นวัตถุโบราณไว้แล้วพระพุทธรูปหินขาว (หยกขาว) ศิลปแบบพม่า

(ข้อมูล : จากเอกสารวัด)"บรรยากาศ

การเดินทาง

ที่ตั้งวัดอยู่บริเวณตลาดเทศบาลตำบลเชียงคำ  ในตัวอำเภอ ใกล้ๆ กับห้างเทสโก้-โลตัส สาขาเชียงคำ

บรรยากาศรอบๆวัด

แผนที่ วัด นันตาราม


www.agriplusnews.com

แฟนเพจ agriplusnews