มาปั้นตัวเองให้เป็นแบรนด์ brandmake

แบรนด์บุคคล มาปั้นตัวเองให้เป็นแบรนด์

Lifestyle

แบรนด์บุคคล มาปั้นตัวเองให้เป็นแบรนด์

แบรนด์บุคคล โดย ดร. เอม : ผศ.ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง

เพจ : ปั้นคนให้เป็นแบรนด์ ปั้นแบรนด์ให้เป็นคน

แบรนด์บุคคล มาปั้นตัวเองให้เป็นแบรนด์ brandmake
แบรนด์บุคคล มาปั้นตัวเองให้เป็นแบรนด์ brandmake

แบรนด์บุคคล มาปั้นตัวเองให้เป็นแบรนด์ brandmake

มีคนถามว่า ต้องเป็นเจ้าของกิจการ ดารา คนดัง  หรือเปล่าที่ต้องสร้างแบรนด์บุคคล

คำตอบ คือ ไม่จำเป็นค่ะ !

แล้วอาชีพอะไรที่ควร หรือ จำเป็นต้องสร้างแบรนด์บุคคล บ้าง ?

คำตอบ คือ ทุกอาชีพที่อยากประสบความสำเร็จ อยากเป็นที่จดจำ อยากมีชื่อเสียงในกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของคุณ

แต่ก็มีบางอาชีพที่ถ้ามีแบรนด์บุคคลที่ดี จะประสบความสำเร็จมาก ก็คือ อาชีพ ด้านการขาย

งานการขายถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของทุกๆ ธุรกิจ ถ้าการตลาด บัญชีดี แต่ขายไม่ได้ ทุกอย่างๆ ก็จบ

ก่อนจะขายสินค้าให้ได้ คุณต้องขายตัวเองให้น่าเชื่อถือก่อนค่ะ

การเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จ ต้องเริ่มจากการสร้างแบรนด์บุคคลของตัวเองให้น่าเชื่อถือ เคล็ดลับ คือ เริ่มต้นจากการแสวงหาความรู้สิ่งที่เราขาย ทำตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ เรียกว่ารู้จริง ตัวจริง และก็ต้องเชื่อในสินค้าที่คุณขาย

อย่างที่สอง คุณต้องไม่คิดจ้องแต่จะขายอย่างเดียว  แต่คุณต้องเป็นเสมือนที่ปรึกษา เพื่อนคู่คิดคอยแนะนำสินค้านั้นๆ กับลูกค้าและผู้สนใจ ด้วยความจริงใจและเป็นกันเอง

อย่างที่สาม สื่อสารกับลูกค้า กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเป็นกันเองแบบมืออาชีพ อย่าดูถูก หรือคิดว่าลูกค้าโง่เด็ดขาด

สุดท้าย นำเสนอให้เป็นธรรมชาติและคิดว่าตัวเอง คือแบรนด์แอมบาซเดอร์ หรือ เป็นพรีเซ็นเตอร์ของสินค้าๆ นั้น ตลอดเวลา

เคล็ดลับและหัวใจของการสร้างแบรนด์บุคคลของนักขายยังมีอีกมากค่ะ  แต่วันนี้ขอฝากไว้พอหอมปากหอมคอ