กรมปศุสัตว์ เดินหน้าโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

กรมปศุสัตว์ เดินหน้าโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง  

Livestock+

กรมปศุสัตว์ เดินหน้าโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

กรมปศุสัตว์ เดินหน้าโครงการรักษาเสถียรภาพราคา ไข่ไก่ ให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยประชุมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 9 เขต ทั่วประเทศ ซักซ้อมวิธีปฏิบัติ เรื่อง การปลดระวางแม่ไก่ไข่ยืนกรงและเพิ่มปริมาณการส่งออกไข่ไก่จำหน่ายต่างประเทศ เพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาดช่วงปิดเทอมและเทศกาลกินเจ ที่จะมาถึงในอีก 2 เดือนข้างหน้าหวังรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ในระยะยาวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กรมปศุสัตว์ เดินหน้าโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
กรมปศุสัตว์ เดินหน้าโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  2561 กรมปศุสัตว์ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 และเจ้าหน้าที่ในส่วนกลาง เพื่อซักซ้อมวิธีปฏิบัติในการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่อย่างยั่งยืน รวมถึงติดตามผลของมาตรการปลดระวางแม่ไก่ไข่ยืนกรง เพื่อลดผลผลิตไข่ไก่ต่อวัน และผลักดันให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ร่วมมือกันเพิ่มการส่งออกไข่ไก่ที่ล้นตลาดออกจำหน่ายนอกประเทศ นอกจากนี้ ได้ชี้แจงการเตรียมความพร้อมมาตรฐานบังคับฟาร์มไก่ไข่ การขึ้นทะเบียนศูนย์รวบรวมไข่ และการเคลื่อนย้ายไข่ไก่ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะ Mr.ไก่เนื้อและไก่ไข่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปลดพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ที่อายุน้อยกว่า 72 สัปดาห์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ปลดได้เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมแล้ว 95,173 ตัว การตรวจสอบปริมาณการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์และการขยายฟาร์ม หากมีการขยายฟาร์มไก่ไข่แห่งใหม่ที่มีปริมาณการเลี้ยงตั้งแต่ 300,000 ตัวขึ้นไป จะต้องมีแผนการตลาดและแผนธุรกิจที่ชัดเจนรองรับ รวมถึงความร่วมมือของบริษัทรายใหญ่ที่นำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ 16 ราย ที่ส่งออกไข่ไก่ 50 ตู้คอนเทนเนอร์ หรือ ปริมาณไข่ไก่ 16 ล้านฟองต่อเดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งได้ขยายการส่งออกต่อเนื่องถึงเดือน ธันวาคม 2561 ตามแผนปฏิบัติการ “PS Support” นอกจากนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงแม่ไก่ไข่ยืนกรงรายใหญ่ขนาดฟาร์ม 300,000 ตัวขึ้นไป กรมปศุสัตว์ได้ประชุมและมีมติขอความร่วมมือส่งออกไข่ไก่เพิ่มจากแผน PS Support เป้าหมายอีก 50 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อเดือน

กรมปศุสัตว์ เดินหน้าโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
โครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

จากข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 การส่งออกสินค้าไข่และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในปี 2561 มีปริมาณ 10,573 ตัน มูลค่า 600 ล้านบาท โดยเป็นไข่ไก่สดปริมาณ 141.26 ล้านฟอง มูลค่า 409 ล้านบาท ไปยังฮ่องกงมากกว่า 94% ของการส่งออกไข่ไก่สดทั้งหมด นอกนั้น ส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย มัลดีฟท์ มาเก๊า และบาเรน Mr.ไก่เนื้อและไก่ไข่ กล่าวในที่สุด