คณะวิทยากรงาน "นมไทย...วิกฤตและอนาคต"

การเสวนาเรื่อง “นมไทย…วิกฤตและอนาคต”

Livestock+

การเสวนาเรื่อง “นมไทย…วิกฤตและอนาคต”

นมไทย…วิกฤตและอนาคต ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ร่วมเป็นเกียรติเป็นวิทยากร การเสวนาเรื่อง “นมไทย…วิกฤตและอนาคต” ร่วมกับผู้แทน จากหน่วยงานภาคเอกชน และสหกรณ์ ผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งจัดโดย ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ
การเสวนาเรื่อง "นมไทย...วิกฤตและอนาคต"
การเสวนาเรื่อง “นมไทย…วิกฤตและอนาคต”
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ และ รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ และ รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช
การเสวนาเรื่อง "นมไทย...วิกฤตและอนาคต"
การเสวนาเรื่อง “นมไทย…วิกฤตและอนาคต”

จากนั้น ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช ซึ่งเป็นบุคลากร ที่เคยปฏิบัติงาน ที่ อ.ส.ค. และได้ร่วมงานวิจัย เป็นวิทยากร ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และนักส่งเสริม อ.ส.ค. ภายในงาน อ.ส.ค. ร่วมออกบูธแจกผลิตภัณฑ์ใหม่ MORGANIC โยเกิร์ตออร์แกนิค ให้แก่ผู้ร่วมงานเสวนา ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อเร็วๆ นี้

ผลิตภัณฑ์ใหม่ MORGANIC โยเกิร์ตออร์แกนิค
ผลิตภัณฑ์ใหม่ MORGANIC โยเกิร์ตออร์แกนิค

Facebook แฟนเพจ เกษตรพันธุ์ดี อะกรีพลัสนิวส์