ทุเรียน ปริมาณผลผลิตผลไม้ภาคใต้ ครึ่งหลังปี 2561

ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ปริมาณผลผลิต ผลไม้ภาคใต้ ครึ่งหลังปี 2561

NEWS

ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ปริมาณผลผลิต ผลไม้ภาคใต้ ครึ่งหลังปี 2561

ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ปริมาณผลผลิต ผลไม้ภาคใต้ ครึ่งหลังปี 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ร่วมกับคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจ เปิดตัวเลขปริมาณผลผลิต ทุเรียนเงาะ มังคุด ลองกอง ที่กำลังจะออกสู่ตลาดครึ่งปีหลัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแหล่งผลิตจากภาคใต้ ชวนผู้บริโภคอุดหนุนเกษตรกร มั่นใจ ปีนี้ทุกจังหวัดเตรียมแผนพร้อมบริหารจัดการพร้อมในพื้นที่อย่างรอบด้าน

ปริมาณผลผลิตผลไม้ภาคใต้ ครึ่งหลังปี 2561
ปริมาณผลผลิตผลไม้ภาคใต้ ครึ่งหลังปี 2561

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การไม้ผล 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียนเงาะ มังคุด และลองกอง ปี 2561 โดย สศก. ร่วมกับคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจ  (ข้อมูล ณ 12 มิถุนายน 2561) ภาพรวมทั้งประเทศ (รวมทุกจังหวัดที่มีเนื้อที่ให้ผลแล้ว) พบว่า

  • ทุเรียนมีผลผลิตรวม 726,809 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 91,778 ตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.45)
  • เงาะมีผลผลิตรวม 275,366 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 26,253 ตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.54)
  • มังคุดมีผลผลิตรวม 167,156 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 42,724 ตัน (ลดลงร้อยละ 20.36)
  • ลองกองมีผลผลิตรวม 103,145 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 55,086 ตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 114.62)
เงาะ ปริมาณผลผลิตผลไม้ภาคใต้ ครึ่งหลังปี 2561
เงาะผลไม้ภาคใต้ ครึ่งหลังปี 2561

ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายเดือนมิถุนายน 2561 พบว่า ทุเรียนออกสู่ตลาดแล้ว 435,368 ตัน หรือร้อยละ 60 เงาะออกสู่ตลาดแล้ว 159,715 ตัน หรือร้อยละ 58  มังคุดออกสู่ตลาดแล้ว 55,800 ตัน หรือร้อยละ 33 และลองกองออกสู่ตลาดแล้ว 4,424 ตัน หรือร้อยละ 4 โดยมีแหล่งผลิตจากภาคตะวันออกขณะที่ผลไม้ภาคใต้กำลังเริ่มทยอยให้ผลผลิต

มังคุด ปริมาณผลผลิต ผลไม้ ภาคใต้ ครึ่งหลังปี 2561
มังคุด ปริมาณผลผลิต ผลไม้ ภาคใต้ ครึ่งหลังปี 2561

สำหรับสถานการณ์ผลผลิตผลไม้ 4 ชนิดในช่วงครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม) ส่วนใหญ่จะเป็นผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจากภาคใต้ พบว่า ทุเรียน จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดอีกร้อยละ 40 รวมประมาณ 291,441 ตัน ซึ่งจะออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน แต่จะออกมากสุดในช่วงเดือนสิงหาคม เงาะจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดอีกร้อยละ 42 รวมประมาณ 115,651 ตัน และจะออกสู่ตลาดมากในช่วงสิงหาคมถึงกันยายน มังคุด จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดอีกร้อยละ 64 รวมประมาณ 111,356 ตัน และจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน แต่จะออกมากสุดในช่วงเดือนสิงหาคม และลองกองจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดอีกร้อยละ 96 รวมประมาณ 98,721 ตัน ซึ่งจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมแต่ออกมากสุดในเดือนกันยายน

แม้ทุเรียนและมังคุดของภาคตะวันออก ได้ออกสู่ตลาดไปแล้ว แต่ผู้บริโภคสามารถรอผลผลิตจากภาคใต้ที่จะออกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมได้เช่นกัน ส่วน ลองกอง โดยเฉพาะลองกองตันหยงมัส ผลผลิตจะออกสู่ตลาดในเดือนสิงหาคม เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคที่ชื่นชอบรับประทานช่วยกันสนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกรในช่วงเวลาดังกล่าว