ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2561

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2561

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์ สุกร : ราคายืนแข็ง
สัปดาห์นี้ตรงกับช่วงเทศกาลสารทจีน ซึ่งเป็นประเพณีไหว้บรรพบุรุษของคนไทยเชื้อสายจีน ทำให้ตลาดมีความคึกคักขึ้น  และเป็นปัจจัยบวกต่อเนื่องให้ราคายืนแข็ง โดยราคาประกาศสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติยืนแข็งที่ 64-69 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาทรงตัวที่ตัวละ 1,800 บาท (บวกลบ 65)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคายืนแข็ง
การบริโภคไก่เนื้อในสัปดาห์นี้ดีขึ้น เนื่องจากมีการเตรียมของไหว้บรรพบุรุษของคนไทยเชื้อสายจีนในเทศกาลสารทจีน ขณะที่ปริมาณไก่ใหญ่ที่ออกสู่ท้องตลาดมีจำนวนไม่เพียงพอกับการบริโภคไก่เนื้อ ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อยืนแข็งที่กิโลกรัมละ 37 บาท
ด้านลูกไก่เนื้อราคายืนแข็งที่ตัวละ 14.50 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ทรงตัวที่ตัวละ 18.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
ในสัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่ออกสู่ท้องตลาดยังสมดุลกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในตลาด ยืนราคาที่ฟองละ 2.60 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ข้าวโพด : ราคาลดลง
สัปดาห์นี้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยังคงออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์อ่อนตัวลงจากราคาหาบละ 519 บาท เป็นหาบละ 510 บาท
ด้านราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2561 รอบส่งมอบเดือนกันยายน ปรับลดลงเป็น 346.75 เซนต์/บุชเชล โดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาได้คาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวโพดจะสูงกว่าตัวเลขที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากสภาพอากาศในสหรัฐฯ เอื้ออำนวยต่อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และแม้ว่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าก็ไม่กระทบต่อภาคส่งออก เพราะสหรัฐฯ ขายผลผลิตข้าวโพดปีหน้าไปก่อนแล้ว ซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 61
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
สัปดาห์นี้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าทรงตัวที่กิโลกรัมละ 16.75 บาท เนื่องจากผลผลิตฤดูกาลใหม่ของสหรัฐฯ ออกสู่ท้องตลาดมีจำนวนมาก เนื่องจากจีนหันไปสั่งซื้อกากถั่วเหลืองจากบราซิลและอาร์เจนตินาแทน
ด้านราคากากถั่วเหลืองและเมล็ดถั่วเหลือง ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2561 รอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอ่อนตัวลง โดยกากถั่วเหลืองอยู่ที่ 313.70 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนเมล็ดถั่วเหลืองอยู่ที่ 842.00 เซนต์/บุชเชล  ทั้งนี้ กระทรวงเกษตร สหรัฐฯ คาดการณ์ว่า ผลผลิตถั่วเหลืองสหรัฐฯปีนี้จะมีมากกว่าที่คาดหมาย ประกอบกับเงินดอลลาร์แข็งค่า  และยังมีความไม่แน่นอนของการเจรจาแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ  ขณะที่เงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ 31 เดือน ทำให้ราคาถั่วเหลืองของบราซิลจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองในปีหน้ามากกว่าเดิม อย่างไรก็ดี สหรัฐฯสามารถขายผลผลิตถั่วเหลืองปีหน้าไปแล้ว ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 27
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน

ปลาป่น : ราคาเพิ่มขึ้น
เนื่องจากเป็นช่วงมรสุม มีพายุเข้าทั้งทางฝั่งอันดามันและอ่าวไทย ทำให้การจับปลาทำได้ยาก ขณะที่ความต้องการภายในประเทศยังคงมีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปลาป่นโปรตีนสูง ส่งผลให้ราคาปลาป่นเกรดกุ้งในสัปดาห์นี้ ยืนแข็งที่กิโลกรัมละ 47.50 บาท    ส่วนปลาป่นเกรดอื่นๆ ยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 42.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 39.70 บาท
สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 40.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 37.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนแข็ง

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น
สถานการณ์ซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศโดยรวมสัปดาห์นี้ค่อนข้างนิ่ง แต่ราคาปรับขึ้น เนื่องจากเงินบาทแข็งค่า  โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาปรับขึ้นจากตันละ 424 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 432 เหรียญสหรัฐฯ ด้านราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. เพิ่มขึ้นจากตันละ 344 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 351 เหรียญสหรัฐฯ
ส่วนการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคากระสอบละ 1,270 บาท ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคากระสอบละ 1,000 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว