ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

ราคาสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ ที่ 4 – 8 มีนาคม 2562

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

ราคาสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ ที่ 4 – 8 มีนาคม 2562

สุกร : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้การบริโภคเนื้อสุกรยังคงทรงตัว ส่งผลให้ราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติทรงตัวที่72-78 บาทต่อกิโลกรัม
ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาทรงตัวที่ตัวละ 2,100บาท (บวก/ลบ 70)
        แนวโน้มคาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

ความต้องการบริโภคเนื้อไก่สัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อยืนราคาที่กิโลกรัมละ35 บาท
ด้านลูกไก่เนื้อยืนราคาที่ตัวละ 11.50 บาทและลูกไก่ไข่ราคาลดลงจากตัวละ 15 บาท อยู่ที่ตัวละ 10 บาท       
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ในสัปดาห์นี้ทรงตัวที่ฟองละ 2.30บาท โดยการบริโภคไข่ไก่ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สัปดาห์นี้สมดุลกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ทรงตัวที่ราคาหาบละ 558บาท
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโกประจำวันที่ 6 มีนาคม 2562ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รอบส่งมอบเดือนมีนาคมราคาอยู่ที่ 372.5 เซนต์/บุชเชลโดยสภาพอากาศของบราซิลและอาร์เจนตินาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนื่องจากได้รับปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นที่สองในบราซิลมีความคืบหน้าแล้ว 79.7% มากกว่าช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา 14.3%  ขณะที่ความคืบหน้าของการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นที่หนึ่งอยู่ที่ 39.5% น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 0.7% อย่างไรก็ตาม พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหรัฐฯ ในฤดูกาลที่จะถึงนี้มีแนวโน้มลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากประสบพายุฤดูหนาว
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว 

กากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ14.60 บาท
ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 6 มีนาคม2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมีนาคมราคาอยู่ที่902 เซนต์/บุชเชล โดยคาดว่าปริมาณน้ำฝนในบราซิลที่มีเพิ่มขึ้น อาจส่งผลเสียต่อคุณภาพผลผลิตถั่วเหลืองในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว  อย่างไรก็ตาม มีรายงานความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองของบราซิลว่า ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และดำเนินการเก็บเกี่ยวไปแล้ว45% มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 7.1%  ด้านสหรัฐฯ ยังมีความกังวลว่าผลกระทบจากพายุฤดูหนาวจะทำให้ชาวไร่หันมาปลูกถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองฤดูกาลที่จะถึงนี้ไม่ลดลงตามตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
ด้านกากถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2562ราคาอยู่ที่ 306.1 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ตลาดส่งออกปลาป่นและตลาดในประเทศไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา การสั่งซื้อจะเป็นลักษณะการทยอยซื้อส่งผลให้ราคาปลาป่นสัปดาห์นี้ทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้งอยู่ที่กิโลกรัมละ39.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1เกรดที่สูงกว่า 60โปรตีนขึ้นไป อยู่ที่กิโลกรัมละ34.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60โปรตีน อยู่ที่กิโลกรัมละ 31.70 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมาปลาป่นเบอร์ 2ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ31.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56แต่ไม่เกิน 60 ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 27.70บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ราคาข้าว
ราคาข้าว

ราคาข้าว : ราคาลดลง

ความต้องการซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศยังคงชะลอตัวส่งผลให้ ราคาข้าว ขาว 100% ชั้น 2ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ลดลงจากตันละ 418 เหรียญสหรัฐฯ เป็นราคาตันละ 415เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 373เหรียญสหรัฐฯ เป็นราคาตันละ 371 เหรียญสหรัฐฯ
ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศราคาลดลงโดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 เพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,170 บาท เป็นราคากระสอบละ1,180 บาทส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ ราคา 1,030 บาท เป็นกระสอบละ1,040บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว