ราคาหมูขุน ยังประกาศคงที่ 100 บาท

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

ต้นทุนค่าอาหารสูง ข้าวโพดปรับราคาขึ้นอีก ราคาประกาศหมูขุน ยังคงที่ 100 บาท ซ้ำพบเนื้อหมูลักลอบขายเขียง

สุกร : ราคายืนแข็ง

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม โดยราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มเป็นไปตามประกาศ เมื่อวันพระที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่กิโลกรัมละ 100 บาท แม้ผู้เลี้ยงทุกภูมิภาคยังคงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลรักษาระดับราคาสุกรขุนเท่าเดิม

แต่ยังพบการลักลอบนำเข้าชิ้นส่วนสุกร สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ จึงขอให้ผู้เลี้ยงสุกรช่วยกันสอดส่องและแจ้งสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่ ด้านการบริโภคคาดการณ์ว่า ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 มติที่ให้สถานบันเทิงเปิดถึงตี 2 และการกำหนดให้ทั้ง 77 จังหวัดเป็นพื้นที่สีเขียว-พื้นที่เฝ้าระวัง และยกเลิกพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว จะเป็นปัจจัยบวกต่อสินค้าสุกรและปศุสัตว์อื่นๆ ทั้งประเทศ

ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,600 บาท (บวก/ลบ 100)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคายืนแข็ง

ราคาไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 17.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 26.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

ไข่ไก่ : ราคายืนอ่อน

ราคาแนะนำ ไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร อยู่ที่ฟองละ 3.30 บาท ตามประกาศสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนอ่อน

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากหาบละ 771 บาท เป็นหาบละ 777 บาท เนื่องจากช่วงนี้มีผลผลิตออกจำนวนไม่มาก ทำให้ราคามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 693.75 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยประเทศบราซิลเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดรุ่นสองแล้ว จากคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนที่เบาบางซึ่งจะช่วยเร่งกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ขณะที่ปัจจุบัน Safra บริษัทเทรดเดอร์เอกชนของบราซิล รายงานการเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ที่ 3.1% เร็วกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย ด้านฝั่งข้าวโพดสหรัฐฯ ดำเนินการเพาะปลูกเสร็จแล้วทั่วทุกพื้นที่ โดยข้าวโพดคุณภาพที่ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากอยู่ที่ 70% ปรับลดลงมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเล็กน้อย แต่ยังคงดีกว่าปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 65%

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 22.60 บาท แนวโน้มราคาน้ำมันพืชในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลดลง ทำให้ราคากากถั่วเหลืองมีแนวโน้มปรับตัวลดลงด้วย ปริมาณซื้อในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงสูงในระดับทรงตัว สภาพอากาศในฝั่งอเมริกายังคงค่อนข้างดี ทำให้คาดการณ์ผลผลิตไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 1,476.50 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2565 อยู่ที่ 399.9 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาปรับลดลง จากความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองในประเทศอาร์เจนตินาปัจจุบันที่เกือบเสร็จสิ้นแล้ว โดยรายงานอยู่ที่ 99% เท่ากันกับค่าเฉลี่ย การที่น้ำฝนเบาบางช่วยเอื้ออำนวยต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต อีกทั้งด้านความคืบหน้าการเพาะปลูกถั่วเหลืองสหรัฐฯ เป็นไปได้ด้วยดี โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานอยู่ที่ 94% ส่วนข้าวโพดที่ถูกประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากอยู่ที่ 68% ดีกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 60% จากปริมาณน้ำฝนในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าช่วยรักษาระดับความชุ่มชื้นในดินให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ปริมาณการจับปลาของประเทศเปรูปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังจากเปิดฤดูกาลมาได้ประมาณ 50 วัน ปัจจุบันจับปลาได้จริงเกิน 65% ของโควต้าแล้ว โดยภาพรวมความเร็วในการจับปลายังคงดีอยู่ ด้านประเทศจีนผู้ซื้อหลัก ปริมาณซื้อหน้าท่าเรือในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงปรับตัวขึ้นจากความต้องการใช้ที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณสต๊อกหน้าท่าเรือเริ่มปรับตัวลดลง

โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 53.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 47.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 45.20 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 44.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 43.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง

ตลาดซื้อขายข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปรับลดลง โดย ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 456 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 441 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 426 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 410 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,450 บาท เป็นกระสอบละ 1,420 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,350 บาท เป็นกระสอบละ 1,310 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2565