ทัวร์เกษตร ปีนภู ดูพืชเกษตร มาแรง ที่เขาค้อ

Agri+

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยจัดทัวร์เกษตรสัญจร เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ชมแปลงกัญชง กัญชา กระท่อม อะโวกาโด โกโก้ ผักสลัดไฮโดรโปรนิกส์ วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565

จุดแรก ชมความงาม ขอพรไหว้พระ พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ที่วัดผาซ่อนแก้ว งานพุทธศิลป์ของสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เยี่ยมชมแปลงกัญชา กัญชง กระท่อม ครบวงจรตั้งแต่ปลูกจนถึงแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งนางแล ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแรกๆที่มีการปลูก ศึกษา พัฒนากัญชง กัญชาจากแปลงปลูกสู่ผลิตภัณฑ์กัญชง กัญชาร่วมกับองค์กรภาครัฐหลายหน่วยงานและประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์

ที่นี่เราจะได้ความรู้ทั้งวิธีการปลูกกัญชง กัญชา ซึ่งจะมีทั้งแปลงปลูกกลางแจ้ง การปลูกในโรงเรือน และการปลูกในระบบปิด พร้อมแนะนำเทคนิคการดูแลที่ถูกต้องให้ได้คุณภาพและมาตรฐานไปจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย การปลูกกัญชง กัญชาในเชิงพาณิชย์ทำอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ

ชมแปลงผักสลัดไฮโดรโปรนิกส์ สวนโปรเฟสซั่นแนลไฮโดรฟาร์ม เขาค้อ ซึ่งเขาค้อนับเป็นแหล่งผลิตผักสลัดแหล่งใหญ่ของประเทศ เราจะได้ชมเทคนิคการปลูกผักสลัดด้วยระบบการปลูกไฮโดรโปรนิคส์ส่งตลาดโมเดิร์นเทรด

ชมสวนและชิมกาแฟ อะโวกาโด โกโก้ ไร่จ่านรินทร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใครไปเขาค้อก็ต้องแวะไปเยือน นอกจากจะได้ชมวิธีการปลูก การนำผลผลิตมาแปรรูปแล้ว ยังมีสาธิตการทำปุ๋ยหมักเติมอากาศ สาธิตการขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอดเพื่อให้ท่านได้นำไปขยายพันธุ์พืชเองได้

สนใจข่าวสารและร่วมกิจกรรมของสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ติดต่อได้ที่ โทร 02-9405425-6 และ 086-3401713