ARDA RESEARCH EXPO 2022

Agri+

สวก. จัดงานสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานวิจัย ARDA RESEARCH EXPO 2022 สุดยอดเกษตรไทยยุคใหม่ ยกระดับด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดงาน “ARDA Virtual Research expo 2022” : สุดยอดเกษตรยุคใหม่ ยกระดับด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม”  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการวิจัยการเกษตร มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ก้าวเข้าสู่สุดยอดเกษตรไทยยุคใหม่ เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีศักยภาพ ภายในงานประกอบด้วย พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยของ สวก. จำนวน 6 โครงการ 6 บริษัท และการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “โอกาส และทางรอด ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” และเรื่อง “นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ เปลี่ยนอนาคตเกษตรไทย”

ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประธานในการเปิดงาน กล่าวว่า “สวก. ให้การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีถึง “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” ถือเป็นวาระแห่งชาติที่จะพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ทุกภาคส่วนจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อผลักดันให้เกิดขึ้นจริง เตรียมพร้อมปรับตัวต่อความท้าทายของโลก อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน และอาหาร ซึ่งเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรในทุกด้าน

สวก.จึงได้จัดงานสัมมนา ARDA RESEACH EXPO 2022 ขึ้นมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานสัมมนาวิชาการประจำปีนี้ จะจุดประกายความคิดในการขับเคลื่อนปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เกิดขึ้นได้จริง ผ่านผลงานวิจัยและนวัตกรรมภาคการเกษตร”

นางสาวภาวดี ใจเอื้อ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ กล่าวว่า “สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าที่หลักในการให้ทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยเกษตร บุคลากรการวิจัยการเกษตรและสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย รวมถึงพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองนโยบายด้านการเกษตรของภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชน เพื่อขยายโอกาสให้เข้าถึงทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ ที่จะเข้ามาผลักดันและส่งเสริมการค้า สินค้าเกษตรกรรม เป็นอีกแรงขับเคลื่อนในการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทย งานสัมมนา “ARDA Virtual Research expo 2022” : สุดยอดเกษตรยุคใหม่ ยกระดับด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม”ในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเกษตร 250 คน รวมถึงมีผู้สนใจรับชมผ่านการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage ของ สวก.”

หัวข้อการเสวนาพิเศษในครั้งนี้คือ “โอกาส และทางรอด ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ได้รับเกียรติจาก นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และ เรื่อง “นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ เปลี่ยนอนาคตเกษตรไทย” ได้รับเกียรติจาก นายพิษณุ พงษ์วัฒนา รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยของ สวก. จำนวน 6 โครงการ 6 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท แอมโบรส เอเชีย จำกัด 2) บริษัท กลิทเทอรี่ อินโนเวชั่น คอสเมติก จำกัด  3) บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด 4 )บริษัท รักษ์กัญจ์ กรุ๊ป จำกัด  5) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.สุพรรณ วัสดุก่อสร้างและการเกษตร 6) บริษัท อริยะสุทธิ อินเตอร์เทรด จำกัด

ภายในงานยังมีการนำเสนอเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย ของ สวก. จำนวน 12 โครงการ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์จากข้าวไทยสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน  บรรจุภัณฑ์อาหารย่อยสลายทางชีวภาพจากเยื่อฟางข้าวและชานอ้อย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “น้ำส้มจากผง”  การจัดแสดงนิทรรศการแบ่งเป็น 5 โซน กว่า 30 ผลงานวิจัย ได้แก่ โซนที่ 1 “Show case จากหิ้ง สู่ห้าง” โซนที่ 2 “ต้นแบบผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์” โซนที่ 3 “ต้นแบบองค์ความรู้วิจัยพร้อมใช้ “เชิงสาธารณะ” โซนที่ 4 “ผลงานงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติและผลงานวิจัยที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมสูง และโซนที่ 5 การให้บริการข้อมูลของ สวก. เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจผลงานวิจัยเพิ่มเติม หรือกิจกรรมอื่นๆของ สวก. สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง เว็บไซต์ www.arda.or.th และ Facebook เกษตรก้าวไกล กับ สวก. หรือ ardathai.