ธ.ก.ส. นำเกษตรกรหัวขบวนเยี่ยมชมงานธุรกิจเครื่องปั้นดินเผา ญี่ปุ่น

Agri+

ธ.ก.ส. นำเกษตรกรหัวขบวนเยี่ยมชมงานธุรกิจเครื่องปั้นดินเผา สุดยอดหัตถกรรมของประเทศญี่ปุ่น

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ธ.ก.ส. นำ คณะเกษตรกรหัวขบวน เยี่ยมชมการดำเนินงาน China on the Park และ Arita Porcelein Park ที่มีการดำเนินธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น

โดยได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกที่มีความละเอียดและประณีตในศูนย์หัตถกรรม การจัดแสดงสินค้าในแกลเลอรี เพื่อการตลาด จนถึงการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก

จากนั้นได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกในสมัยแรกที่ก่อตั้งบริษัทฯ จนถึงปัจจุบันซึ่งในแต่ละยุคสมัยลายเส้นก็จะมีความแตกต่างกัน อาทิ แจกัน เหยือก จาน ถ้วย และชาม เป็นต้น

เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาต่อยอดและพัฒนาธุรกิจของเกษตรกรหัวขบวนให้มีศักยภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์และสร้างโอกาส ในการก้าวไปสู่ตลาดสินค้ามูลค่าสูง ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน ณ Arita City ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566.