กรมชลประทาน เร่งสูบ ส่งน้ำ ช่วยพื้นที่ฝ่าวิกฤติภัยแล้ง

Agri+

นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น รัฐบาลมีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องเกษตรกร จึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ เร่งให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่สภาวะปกติ อาทิ

นายชูชาติ รักจิตร

จังหวัดสุโขทัย นำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้พื้นที่ หมู่ 12 บ้านห้วยเจริญ ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม หมู่ 8 บ้านสันหีบ หมู่ 11 บ้านไร่ ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย และ หมู่ 13 บ้านภูนก ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

จังหวัดชลบุรี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว 1 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว 1 เครื่อง ในพื้นที่ ต.ไร่หลักทอง ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำรถบรรทุกน้ำสูบน้ำจากคลองส่งน้ำสายใหญ่เติมเข้าสู่บ่อน้ำของเกษตรกร เกษตรแปลงใหญ่ (ขนุน) ม. 4 บ้านหนองจิก ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด รวมปริมาณน้ำ 42,000 ลิตร และนำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำให้พื้นที่หมู่ 8 บ้านละเมาะ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน รวมปริมาณน้ำ 48,000 ลิตร พื้นที่ หมู่ 10 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จำนวน 36,000 ลิตร  และแจกจ่ายน้ำให้ประปาหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ 13 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก รวมเป็นปริมาณน้ำ 54,000 ลิตร

จังหวัดเพชรบุรี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว สูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานไปเติมยังสระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านน้ำทรัพย์ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง พื้นที่หมู่ 6 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี

จังหวัดบึงกาฬ นำรถบรรทุกน้ำแจกจ่าย ให้บ้านบังบาตร หมู่ที่ 7 ตำบลชัยพร อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

จังหวัดชุมพร ส่งรถแบคโฮ และรถบรรทุก ขุดเพิ่มแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตร แปลงทุเรียนและปาล์มน้ำมัน บริเวณหน้าฝายน้ำล้นทุ่งสวรรค์ หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร

จังหวัดสตูล ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณหนองนาหาร หมู่ที่ 5 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล

ทั้งนี้ ได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ ติดตาม เฝ้าระวัง พร้อมเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ รถบรรทุกน้ำ เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบให้พี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด ตามนโยบายร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.