บริษัท ลิลลี่ ฟู้ดแอนซายน์ จำกัด ในงาน วิฟเอเซีย 2019

บริษัท ลิลลี่ ฟู้ดแอนซายน์ จำกัด ในงาน วิฟเอเซีย 2019

AGRI TV

บริษัท ลิลลี่ ฟู้ดแอนซายน์ จำกัด ในงาน วิฟเอเซีย 2019

บริษัท ลิลลี่ ฟู้ดแอนซายน์ จำกัด โดยส.พญ.วชิรา ลิมตราจิตต์ (หมอหลี) เชิญชวนร่วมงาน  VIV ASIA 2019 Lily FoodAnSci in VIV ASIA 2019 โดยครั้งนี้บริษัทได้ร่วมออกบูธ เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำและท่อน้ำ ในฟาร์มปศุสัตว์ คือ ไลออกซ์ (LIOX)

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำพร้อมกับการทำความสะอาดท่อในขณะที่สัตว์ดื่มน้ำได้ สารออกฤทธิ์คือ คลอรีนไดออกไซด์ (Chlorine Dioxide : ClO2) ซึ่งในสมัยก่อนที่จะมีไลออกซ์ บ้านเราจะได้ใช้สารตัวนี้ก็จำเป็นต้องซื้อเครื่องกำเนิดหรือ Generator เพื่อทำให้กรดกับด่างทำปฏิกิริยากันให้ได้สารคลอรีนไดออกซ์ออกมาใช้  แต่สำหรับไลออกซ์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยี่ใหม่ที่สามารถให้ คลอรีนไดออกไซด์ ที่มีความเสถียรสูงกว่า ไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายเหมือนแบบเดิม และที่สำคัญคือไม่ต้องซื้อเครื่องกำเนิดซึ่งมีราคาหลายแสนบาท