ฮิปรา (HIPRA) ประเทศไทย เปิดตัว วัคซีน ใหม่สำหรับสุกร

ฮิปรา (HIPRA) ประเทศไทย เปิดตัว วัคซีน ใหม่สำหรับสุกร

AGRI TV

ฮิปรา สมาร์ท วัคซิเนชัน HIPRA Smart Vaccination

บริษัท ฮิปรา (HIPRA) ประเทศไทย นำเสนอ แนวความคิด
‘สมาร์ท วัคซิเนชัน’ ให้คู่ค้าเติบโตอย่างมั่นคง
พร้อมกับเปิดตัว วัคซีนใหม่สำหรับสุกร ที่มีชื่อว่า
ยูนิสเตรน® พีอาร์อาร์เอส
(UNISTRAIN® PRRS)
สำหรับป้องกันโรคระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจสุกร หรือ พีอาร์อาร์เอส (porcine reproductive and respiratory syndrome, PRRS) และ

วัคซีน ชนิดเชื้อเป็น สำหรับป้องกันโรคบิดในสัตว์ปีก
เอวาลอน® (EVALON®)

HIPRA ยังมีอุปกรณ์พิเศษ เพื่อสนับสนุนงานภายในฟาร์มของคู่ค้า ให้สะดวกรวดเร็ว และเพิ่มคุณค่าในงานและผลผลิต ดังนี้
– ฮิปราเดอร์มิค® (HIPRADERMIC®) คือ เครื่องมืออุปกรณ์ไร้เข็ม
– ฮิปราสเปรย์® (HIPRASPRAY®) คือ เครื่องมือสเปรย์วัคซีน สามารถทำวัคซีนได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ มีความสม่ำเสมอ เชื่อถือได้ และสามารถทวนสอบการทำวัคซีนได้ด้วย
– ฮิปราลิงค์® (HIPRAlink®) คือ อุปกรณ์ควบคุม วางแผน และวิเคราะห์ ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลในช่วงการทำวัคซีนได้ทุกขั้นตอน


ฮิปรา (HIPRA) ประเทศไทย เปิดตัว วัคซีน ใหม่สำหรับสุกร
พร้อมกันนี้ยังมีการเปิดตัววัคซีนเชื้อตาย
กลุ่มตระกูลสื่อโสม (Seng family) ได้แก่

RHINISENG® วัคซีนชนิดเชื้อตาย สำหรับป้องกันโรคโพรงจมูกอักเสบสุกรชนิดรุนแรง (progressive atrophic rhinitis) และไม่รุนแรง (non-progressive atrophic rhinitis)

SUISENG® วัคซีนชนิดเชื้อตาย สำหรับป้องกันโรคท้องเสียในลูกสุกรดูดนมที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย E.coli และ Clostridium perfringens ชนิด C รวมทั้งป้องกันสุกรพันธุ์ตายเฉียบพลัน จากแบคทีเรีย Clostridium novyi

ERYSENG® PARVO/LEPTO วัคซีน 3 ตัวรวม สำหรับป้องกันโรคไข้หนังแดง โรคพาร์โวไวรัสสุกร และโรคฉี่หนู

สำหรับแนวคิด SMART VACCINATION มีดังนี้
1. วัคซีนพร้อมกับ chip: chip คือ อุปกรณ์ สำหรับการตรวจสอบย้อนกลับในการทำวัคซีน โดยขวดวัคซีนแต่ละขวดจะถูกระบุข้อมูลตั้งแต่วันที่ผลิต จนถึงวันหมดอายุ
2. อุปกรณ์เชื่อมต่อ: สามารถระบุวัคซีนได้ รวมถึงการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับขนาดวัคซีนที่ถูกต้องที่สัตว์ควรได้รับ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือสื่อสารสำหรับการจัดการอุปกรณ์ เช่น การบำรุงรักษาเครื่องมือ และการอัพเดตซอฟต์แวร์ เป็นต้น
3. HIPRAlink®: แอพพลิเคชันนี้ ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงแนวคิด SMART VACCINATION ได้ ตั้งแต่ข้อมูลวัคซีน ขั้นตอนการทำวัคซีน และการตรวจสอบย้อนกลับ รวมทั้งมีตัวเลือกสำหรับการออกใบรับรองการทำวัคซีน (Vaccination certificates) ทำให้ผู้เลี้ยงมั่นใจได้ว่าสุกรทุกตัวได้รับวัคซีนอย่างแท้จริงตามโปรแกรมภายในฟาร์ม

โดยงานนี้ ได้มีทั้งผู้ก่อตั้งบริษัท ทีมผู้บริหาร และทีมวิชาการ จากประเทศสเปน มาให้ข้อมูลกับตัวสินค้าโดยตรง และแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการในเชิงบูรณาการณ์ รวมทั้งนวัตกรรมจากอุปกรณ์พิเศษ และโปรแกรม อย่างใกล้ชิดกับลูกค้า นักวิชาการ และคณาจารย์ เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล กรุงเทพมหานคร