พบกับ ไข่เพื่อสุขภาพ ในงาน เกษตรกำแพงแสน 2561

พบกับ ไข่เพื่อสุขภาพ ในงาน เกษตรกำแพงแสน 2561

AGRI TV

ไข่เพื่อสุขภาพ Eggs for Health งานเกษตรกำแพงแสน 1-10 ธ.ค.61

ดีไหม ? ถ้าเรากินไข่แล้วได้มากกว่าไข่ !!! Eggs for Health ไข่เพื่อสุขภาพ งานเกษตรกำแพงแสน 1-10 ธ.ค.61

ชิม ช๊อป ชม พร้อมได้รับความรู้กับหลากหลายเรื่องราวของไข่ ไก่ไข่ ทั้งด้านการเลี้ยงจัดการ การทำฟาร์มไก่ไข่ การเลี้ยงไก่ไข่ และตลาดจำหน่ายไข่ไก่สดจากฟาร์ม หลากหลายผลิตภัณฑ์ไข่เพื่อสุขภาพ ไข่ไก่อารมณ์ดี ไข่ออร์แกนิค ไข่ใบเตย ไข่โอเมก้า 3 ไข่ไอโอดีน ไข่ไมโครพิกเมนต์ ไข่แอสตาแซนทีน ไข่ลูทีน ไข่ไก่รับประทานแล้วดีอย่างไร ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรของเชิญเกษตรกร สัตวบาล ผู้เกี่ยวข้องในวงการไก่ไข่และปศุสัตว์ และผู้บริโภค ไปชม ไปช๊อปกันได้ ที่งานเกษตรกำแพงแสน 1-10 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

พบกับ ไข่เพื่อสุขภาพ ในงาน เกษตรกำแพงแสน 2561
พบกับ ไข่เพื่อสุขภาพ ในงาน เกษตรกำแพงแสน 2561