KUBOTA Showcase 2018

นวัตกรรมเกษตร KUBOTA Showcase 2018

EVENTS

นวัตกรรมเกษตร KUBOTA Showcase 2018 “The Power of Agri-Innovation”

นวัตกรรมเกษตร KUBOTA Showcase 2018 บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตอกย้ำการเป็นผู้นำนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต จัดงาน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Power of Agri-Innovation” หรือ “พลังแห่งนวัตกรรมเกษตร” ครั้งแรกในประเทศไทย งานแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรแม่นยำอย่างครบวงจร ทั้งพืชข้าวและพืชไร่ ที่ล้ำสมัยจากคูโบต้าประเทศญี่ปุ่น เปิดประสบการณ์เกษตรยุค 4.0 ให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมงาน ระหว่างวันที่ 1- 2 กันยายนนี้ ณ อิมแพคเมืองทองธานี ฮอลล์ 5

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

 นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ในโอกาสที่สยามคูโบต้า ครบรอบ 40 ปี บริษัทฯ จึงได้จัดงาน  “KUBOTA Showcase 2018” ขึ้น เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรแม่นยำอย่างครบวงจร ทั้งพืชข้าวและพืชไร่ นำเสนอการใช้งานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชในแต่ละชนิด และเป็นการรวบรวมเทคโนโลยีนวัตกรรมการทำเกษตรแม่นยำที่ล้ำสมัยจากคูโบต้าประเทศญี่ปุ่นมาโชว์ในงาน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

พิธีเปิด งานแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรแม่นยำอย่างครบวงจร
พิธีเปิด งานแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรแม่นยำอย่างครบวงจร

งาน KUBOTA Showcase 2018 ได้แบ่งโซนการจัดแสดงออกเป็น 2 โซนหลัก ประกอบด้วย โซนนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและการจัดการเกษตรกรรมอัจฉริยะ จากคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น (Agri Machinery Innovation and KUBOTA Smart Agri System หรือ KSAS) พบกับการใช้ Big DATA เพื่อการทำเกษตรแม่นยำสูง ครั้งแรกในประเทศไทย การจัดการเกษตรกรรมด้วยฐานข้อมูล เพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ และลดต้นทุนความสูญเปล่าในด้านต่างๆ และโซนเกษตรครบวงจร ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และผัก รวมทั้งแนวคิดการทำเกษตรรายได้สูง (KUBOTA (Agri) Solutions and Max Revenue Farming Concept)  ซึ่งจะจัดแสดงสินค้าที่มีจุดเด่นในการช่วยเกษตรกรในเรื่องของการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและรายได้ นอกจากนี้ ยังมีการนำเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรที่เป็นนวัตกรรมล้ำสมัยจากคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่นมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย อาทิ แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว และรถดำนา ที่ติดตั้งระบบ KSAS เครื่องปลูกผักกึ่งอัตโนมัติแบบนั่งขับ เครื่องสีข้าวหยอดเหรียญสำหรับพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น (สีข้าวกล้องเป็นข้าวขาว) ชุดผ่อนแรงสำหรับยกของ และโดรนระบบไฮบริด เพื่อการเกษตร เป็นต้น

บรรยากาศในงานแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรแม่นยำอย่างครบวงจร
บรรยากาศในงานแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรแม่นยำอย่างครบวงจร

นายริวจิ โอจิ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเกษตร คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ญี่ปุ่น ได้กล่าวถึงนวัตกรรมการเกษตรของประเทศญี่ปุ่นด้วยว่า เกษตรกรประเทศญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันอยู่ในสังคมของผู้สูงอายุโดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 66 ปี และจำนวนเกษตรกรยังมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ดังนั้น จึงมีรูปแบบการทำเกษตรกรรมแบบรวมกลุ่มเพื่อให้มีพื้นที่แปลงนาขนาดใหญ่ ส่งผลให้ต้องมีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาเป็นตัวช่วยในการเพาะปลูก และมีแนวโน้มการทำเกษตรที่เป็น Smart farm เพิ่มขึ้น คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ญี่ปุ่น ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงได้คิดค้น วิจัย และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อช่วยในการบริหารจัดการฟาร์ม การแก้ปัญหาปริมาณและคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มความปลอดภัยทางอาหาร ตลอดจนยังเป็นการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจเรื่องการทำเกษตรมากขึ้น

“คูโบต้าได้คิดค้นระบบ KSAS (KUBOTA Smart Agri System) ขึ้น ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่ช่วยในการวางแผน ปฏิบัติการ ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาระบบการทำการเกษตร โดยร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและ ICT ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวได้ถึง 15% โดยยังคงรักษาคุณภาพได้ตามมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีไร้คนขับ (Unmanned Agricultural Machinery) ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยี IoT และ Robot ในการช่วยลดแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น สำหรับเทคโนโลยีที่น่าสนใจในการนำมาทดสอบในประเทศไทยเพื่อรองรับเกษตรแม่นยำนั้น จะมีทั้งระบบ Drone remote sensing เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การเจริญเติบโตของต้นพืช และการประยุกต์ใช้ ระบบ GPS+ Wireless LAN ร่วมกับเทคโนโลยี NIR เพื่อใช้ในการเก็บเกี่ยวและประเมินคุณภาพอ้อย  ซึ่งในอนาคตคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น และสยามคูโบต้า จะร่วมมือกันในการพัฒนาเทคโนโลยีแม่นยำในประเทศไทย” นายโอจิ กล่าวเพิ่มเติม

งาน KUBOTA Showcase 2018 จะมีการจัดขึ้นอีกใน 2 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 14 – 16 ก.ย. 2561 และภาคเหนือ ที่จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 10 – 11 ต.ค. 2561 โดยผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/siamkubotaclub หรือโทร. 063-204-1330

ภาพแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร KUBOTA

นวัตกรรมเกษตร แทรกเตอร์คูโบต้าติดตั้งเครื่องหว่านปุ๋ยระบบ KSAS
นวัตกรรมเกษตร แทรกเตอร์คูโบต้าติดตั้งเครื่องหว่านปุ๋ยระบบ KSAS
การปลูกข้าวด้วยวิธีการหยอดน้ำตม
การปลูกข้าวด้วยวิธีการหยอดน้ำตม
การปลูกข้าวด้วยวิธีการปักดำ
การปลูกข้าวด้วยวิธีการปักดำ
การปลูกข้าวโดยวิธีการหยอดข้าวแห้ง
การปลูกข้าวโดยวิธีการหยอดข้าวแห้ง
รถดำนาระบบ KSAS
รถดำนาระบบ KSAS
รถเกี่ยวนวดข้าวระบบ KSAS
รถเกี่ยวนวดข้าวระบบ KSAS
Hybrid drone (Ishikawa Energy Research)
Hybrid drone (Ishikawa Energy Research)
เครื่องปลูกผักกึ่งอัตโนมัติแบบนั่งขับ
เครื่องปลูกผักกึ่งอัตโนมัติแบบนั่งขับ
แทรกเตอร์รุ่น B ติดตั้งเครื่องสางใบอ้อย
แทรกเตอร์รุ่น B ติดตั้งเครื่องสางใบอ้อย
ภาพการทำงานเครื่องขุดมันสำปะหลัง
ภาพการทำงานเครื่องขุดมันสำปะหลัง
ภาพการแทรกเตอร์ L5018 ติดตั้งเครื่องขุดมันสำปะหลัง -CDC80
ภาพการแทรกเตอร์ L5018 ติดตั้งเครื่องขุดมันสำปะหลัง -CDC80
แทรกเตอร์รุ่น M ติดตั้งเครื่องตัดอ้อยด้านข้าง
แทรกเตอร์รุ่น M ติดตั้งเครื่องตัดอ้อยด้านข้าง
เครื่องสีข้าวหยอดเหรียญ สำหรับพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น
เครื่องสีข้าวหยอดเหรียญ สำหรับพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น