เที่ยวชมและซื้อ สินค้าสหกรณ์ไทย-อาเซียน

สหกรณ์ไทย -อาเซียน เชิญเที่ยวชมและซื้อสินค้า เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี

EVENTS

สหกรณ์ไทย -อาเซียน เชิญเที่ยวชมและซื้อสินค้า เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี

สหกรณ์ไทย -อาเซียน เชิญเที่ยวชมและซื้อสินค้า เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี สันนิบาตสหกรณ์ และวันสหกรณ์สากล ประจำปี 2561 วันที่ 11-13 กรกฎคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สินนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

พบกิจกรรม

  • สัมมนาระดับภูมิภาคอาเซียนแปซิฟิก หัวข้อ “สินค้าสหกรณ์อาเซียน ก้าวไกลสู่ตลาดสากล”
  • แสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ไทย-อาเซียน
  • เจรจาธุรกิจสินค้าสหกรณ์ไทย- อาเซียน