นายเด่นชัย น่วมวงษ์ editor agriplusnews

บรรณาธิการ agriplusnews.com

NEWS

บรรณาธิการ Agriplusnews.com แถลง

บรรณาธิการ  อะกรี พลัส สื่อครอบคลุมธุรกิจเกษตรครบวงจร เพิ่มศักยภาพและโอกาสธุรกิจผู้ประกอบการ ขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนสื่อในเครือ อะกรี พลัส ที่เคารพทุกท่าน ที่ให้การส่งเสริมเรามาด้วยดีมาโดยตลอด www.agriplusnews.com เวปไซต์ของ อะกรี พลัส จะเป็นสื่อกลางในการนำเสนอเนื้อหาสาระและข้อมูลข่าวสารเพื่อการรองรับการเติบโตและการขยายงานของตลาดภาคการเกษตร ที่วันนี้กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเราต้องเน้นถึงความสำคัญในเรื่องของสินค้าที่มีคุณภาพ การบริการ ซึ่งเศรษฐกิจของประเทศในภาคการเกษตรมีความสำคัญและเติบโตอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากที่เราได้พบเจอผู้ประกอบการหน้าใหม่และมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น

วันนี้ธุรกิจภาคการเกษตรน่าสนใจ และผมเชื่อว่าวงการเกษตรก็พร้อมแล้วที่จะสร้างโอกาสให้กับทุกๆ คน ผมและทีมงานพร้อมเป็นเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้วยความยินดี และทำให้ท่านคุ้มค่ามากที่สุด

อะกรี พลัส เราผลิตสื่อนิตยสารเพื่อวงการเกษตรครบวงจร บนเส้นทางการผลิตนิตยสารคุณภาพ และเพื่อการเสริมสร้างความพร้อมในการประกอบกิจการธุรกิจ และเรายังได้ดำเนินกิจการอย่างครอบคลุมในเรื่องของการผลิตสื่อวงการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น

  1. Agri+ (อะกรี พลัส) นิตยสารทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจร
  2. Pig and Pork Magazine (พิก แอนด์ พอร์ค) นิตยสารทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมสุกร
  3. Livestock+ (ไลฟ์สต็อค พลัส) นิตยสารทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมปศุสัตว์

และ ทางโทรทัศน์ทางช่องทีวี Agri TV อัพเดทข้อมูลข่าวสารวงการธุรกิจปศุสัตว์ โดยท่านรับชมผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดาย โดยเราอัพโหลดไว้ให้ท่านได้เข้าชมทาง YouTube/Agri TV และแชร์มาทางยัง https://www.agriplusnews.com

พร้อมกันนี้เรายังมีธุรกิจรับจัดงานประชุมสัมมนา จัดอีเวนท์ การจัดงานแถลงข่าว ฝึกอบรม กิจกรรมทางด้านสื่อประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจร การเผยแพร่ข่าวสารองค์กรท่านผ่านสื่อพันธมิตรของเราอย่างครอบคลุม ทั่วถึง

วันนี้การสื่อประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักของตลาด และการสร้างมูลค่าให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรมีความสำคัญยิ่ง เพิ่มความกว้างขวางและสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ ท่านเป็นอย่างดี

อะกรี พลัส จะนำพาท่านก้าวสู่ธุรกิจเกษตรอย่างเต็มตัว เพื่อความก้าวหน้าและยั่งยืน

บรรณาธิการ Agriplusnews.com นายเด่นชัย น่วมวงษ์ editor agriplusnews
บรรณาธิการ Agriplusnews.com นายเด่นชัย น่วมวงษ์