เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ยกระดับธุรกิจเกษตรไทยสู่ตลาดโลก

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ยกระดับธุรกิจเกษตรไทยสู่ตลาดโลก

EVENTS

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ยกระดับธุรกิจเกษตรไทยสู่ตลาดโลก

บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ร่วมกับ สมาคมเกษตรแห่งเยอรมนี (DLG) จัดงานเสวนา สัมภาษณ์พิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรจากต่างประเทศ จะเข้ามาพัฒนาและยกระดับธุรกิจเกษตรไทยสู่ตลาดโลกอย่างไร” โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับสื่อมวลชน

ภายในงานเสวนา มีการยกประเด็นปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ซึ่งเป็นภาคที่ใช้แรงงานมากที่สุด แต่มีรายได้ต่อประชากรต่ำที่สุด ทั้งนี้ ประเทศไทย เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญของภูมิภาค กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีประสิทธิภาพการใช้แรงงานกับการเกษตรลดลง รวมถึงความไม่มั่นคงจากรายได้ ขาดแรงจูงใจ ทำให้แรงงานหันไปเลือกอาชีพในด้านอื่นแทน ซึ่งหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ จะทำให้เกิดปัญหาในระยะยาว และส่งผลต่อกำลังการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย

หนึ่งในแนวทางการแก้ไขที่ถูกนำเสนอและผลักดันจากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง คือการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเข้ามาเสริมแรงงานภาคเกษตร ซึ่งเคยใช้ได้ผลมาแล้วในประเทศแถบยุโรป ซึ่งก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก่อนประเทศไทย และมีการแก้ปัญหาโดยการใช้เครื่องจักร ลดการใช้แรงงานคน ซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานแล้ว ยังทำให้ผลผลิตแน่นอน มีคุณภาพ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมั่นคงกว่าเดิม  ซึ่งทางสมาคมเกษตรแห่งเยอรมนี ผู้จัดงานอะกริเทคนิก้า งานแสดงเทคโนโลยีและสัมมนา ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ร่วมมือกับบริษัท วีเอ็นยูฯ จากประเทศไทย ผลักดันให้เกิดงาน อะกริเทคนิก้า เอเชีย เป็นปีที่ 2 แล้ว เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐและเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ยุคของเทคโนโลยีอย่างแท้จริง

งานอะกริเทคนิก้า เอเชีย 2018

งานแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในเอเชีย ร่วมกับกับบริษัทที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการ คือ บริษัท AGCO Holding (Singapore) Pte. Limited, Röhren- und Pumpenwerk Bauer GmbH; Celikel Tarim Makineleri San. Ve Tic. Ltd. Sti., FLIEGL Agrartechnik GmbH, Maschio Gaspardo S.p.A., Minos Agricultural Machinery, Pöttinger Landtechnik GmbH, and Jiangsu World Agricultural Machinery จะจัดพร้อมควบคู่กับการจัดงานแสดงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ “งานฮอร์ติ เอเชีย” มีผู้ประกอบการกว่า 300 บริษัทจาก 25 ประเทศทั่วโลก มีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายองค์กร เช่น International Rice Research Institute (IRRI) and the Regional Council for Agricultural Machinery และ Associations in Asia and the Pacific (ReCAMA) โดยผู้เข้าชมงานได้จะได้พบวิธีที่จะทำให้ศักยภาพของการทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้นและเหมาะสมกับทุกภูมิภาค พร้อมกับสามารถเจรจาธุรกิจได้ภายในงาน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ www.agritechnica-asia.com พิมพ์รหัส  VMB 20014