โคเนื้อพันธุ์ บลอนด์ดาคิแตน (Blonde d’ Aquitaine)

น้ำเชื้อแช่แข็งโคเนื้อพันธุ์ บลอนด์ดาคิแตน (Blonde d’ Aquitaine) พรีเมียมเกรด

Livestock+

น้ำเชื้อแช่แข็งโคเนื้อพันธุ์ บลอนด์ดาคิแตน (Blonde d’ Aquitaine) พรีเมียมเกรด

โคเนื้อพันธุ์ บลอนด์ดาคิแตน (Blonde d’ Aquitaine)
โคเนื้อพันธุ์ บลอนด์ดาคิแตน (Blonde d’ Aquitaine)

ความต้องการบริโภคเนื้อโคคุณภาพที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรหันมาพัฒนายกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศที่กำลังขยายตัว ทั้งตลาดโมเดิร์นเทรด และร้านปิ้งย่าง สำหรับโคเนื้อที่ได้รับความนิยมมีหลายพันธุ์ อาทิ โคพันธุ์กำแพงแสน บราห์มัน ชาร์โรเลส์ ซิมเมทอล และแองกัส เป็นต้น ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้น้ำเชื้อแช่แข็งโคเนื้อพันธุ์ “บลอนด์ดาคิแตน” (Blonde d’ Aquitaine) เพื่อผลิตลูกโคเนื้อคุณภาพป้อนเข้าสู่ตลาด ถึงแม้ชื่อจะไม่คุ้นหูคุ้นตาเกษตรกรนัก แต่โคเนื้อพันธุ์นี้ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าจับตา โดยเฉพาะตลาดเนื้อโคคุณภาพ เนื้อนุ่ม และไขมันต่ำ… สนใจเชิญทางนี้

โคเนื้อพันธุ์ บลอนด์ดาคิแตน (Blonde d’ Aquitaine)
โคเนื้อพันธุ์ บลอนด์ดาคิแตน (Blonde d’ Aquitaine)

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยกับ อะกรี พลัส ว่า โคเนื้อพันธุ์บลอนด์ดาคิแตน เป็นโคเนื้อสายพันธุ์ฝรั่งเศส มีขนาดลำตัวใหญ่และมียาว มีช่องอกและสะโพกใหญ่ มีกล้ามเนื้อเด่นชัด แม่โคมีความสูงเฉลี่ย ประมาณ 150 เซนติเมตร น้ำหนักระหว่าง 850-1,000 กิโลกรัม และมีกระดูกเชิงกรานกว้างทำให้คลอดลูกง่ายแม้ว่าลูกโคจะมีขนาดใหญ่ ส่วนพ่อโคสูงเฉลี่ย 160 เซนติเมตร น้ำหนักอยู่ระหว่าง 1,200-1,500 กิโลกรัม โคเนื้อพันธุ์นี้มีนิสัยเชื่อง เขามีลักษณะโค้งลง สีเหมือนเปลือกข้าวโพด จมูกสีชมพู กีบสีซีด ให้เนื้อคุณภาพดี เนื้อมีความละเอียดและนุ่มมาก ทั้งยังมีไขมันน้อย จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเนื้อไขมันต่ำ

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์

โคเนื้อพันธุ์นี้ มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศที่หลากหลาย สามารถเลี้ยงได้ในพื้นที่ที่อากาศเย็นจัดถึง -30 องศาเซลเซียส จนถึงร้อนจัดหรือประมาณ 40 องศาเซลเซียส ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการกินอาหาร เป็นอีกหนึ่งพันธุ์ที่น่าสนใจซึ่งสามารถนำมาพัฒนาพันธุ์โคเนื้อไทยได้ดี เพราะมีทั้งพันธุกรรมด้านการสร้างกล้ามเนื้อ การเจริญเติบโต ความสามารถในการทนอากาศร้อน และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและรูปแบบการเลี้ยงในประเทศไทยได้

“กรมปศุสัตว์ได้นำตัวอ่อนหรือเอมบริโอ (Embryo)  โคเนื้อพันธุ์บลอนด์ดาคิแตนจากประเทศฝรั่งเศส เข้ามาฝากอุ้มบุญในแม่โคเนื้อของไทยเมื่อปี 2550 เพื่อสร้างพ่อพันธุ์โคเนื้อคุณภาพ เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรที่ต้องการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพแต่มีปัญหาด้านการจัดการ โดยเน้นกลุ่มแม่โคที่มีสายเลือดยุโรป อาทิ พันธุ์ชาร์โรเลส์ แองกัส และซิมเมนทอล เป็นต้น เพื่อให้สามารถผลิตลูกโคเนื้อคุณภาพสูงป้อนตลาด พร้อมตอบสนองและช่วยแก้ปัญหาด้านการจัดการของเกษตรกรรายย่อยในสภาพอากาศร้อนของไทยได้” น.สพ.สรวิศกล่าว

โคเนื้อพันธุ์ บลอนด์ดาคิแตน (Blonde d’ Aquitaine)
โคเนื้อพันธุ์ บลอนด์ดาคิแตน (Blonde d’ Aquitaine)

น.สพ.สรวิศกล่าวต่อว่า ขณะนี้กรมปศุสัตว์มีพ่อพันธุ์โคเนื้อพันธุ์บลอนด์ดาคิแตน ที่อยู่ในการดูแลของศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถรีดน้ำเชื้อโดยมีกำลังการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง เพื่อรองรับความต้องการของเกษตรกรได้ปีละไม่ต่ำกว่า 45,000 โด๊ส/ปี

ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ได้ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งโคเนื้อพันธุ์บลอนด์ดาคิแตน และให้การสนับสนุนน้ำเชื้อฯที่ผลิตได้แก่หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ไปแล้วประมาณสองแสนโด๊ส โดยกระจายให้ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก ราชบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี

ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนหนึ่งได้ใช้น้ำเชื้อแช่แข็งโคเนื้อพันธุ์บลอนด์ดาคิแตนไปผสมเทียมแม่โคเนื้อในฟาร์มแล้ว ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ และบางฟาร์มมีลูกโคเนื้อลูกผสมบลอนด์ดาคิแตนเกิดแล้ว ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจในสายพันธุ์ หากมีระบบการจัดการดีสำหรับการเลี้ยงขุนโคเนื้อพันธุ์นี้สามารถโตได้ถึง 1,000-1,200 กรัม/วัน อนาคตคาดว่า เกษตรกรจะหันมาใช้น้ำเชื้อแช่แข็งโคเนื้อพันธุ์ดังกล่าว เพื่อผลิตลูกโคเนื้อคุณภาพสูงรองรับความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งน่าจะมีโอกาสทางการตลาดสูง

หากสนใจข้อมูลเกี่ยวกับ “โคเนื้อพันธุ์บลอนด์ดาคิแตน” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โทร. 0-4326-3017