ปูนิ่ม เก้าดาวฟาร์ม โมเดลความสำเร็จ SME ไทย

Livestock+

บริษัท เก้าดาวฟาร์ม (2005) จำกัด ผู้ผลิตปูนิ่มแช่แข็ง ถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ที่ประสบความสำเร็จภายใต้โครงการ “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” ที่แม็คโครสนับสนุน จากการทำงานร่วมกันมากว่า 15 ปี วันนี้เก้าดาวฟาร์มมีสินค้าวางจำหน่ายที่สาขาของแม็คโครทั่วประเทศ และส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา และเมียนมา สร้างรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

“ธัญวิทย์ ธรรมสุนทร” รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เก้าดาวฟาร์ม (2005) จำกัด กล่าวว่า ได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับแม็คโครมานานกว่า 15 ปี ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ ที่ต้องการทำตลาดสินค้าปูนิ่มให้คนไทยได้กินกัน ประจวบกับช่วงนั้นแม็คโคร ต้องการสินค้าปูนิ่มมาวางจำหน่ายที่สาขาของแม็คโครในประเทศไทย จึงเริ่มทำงานร่วมกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแม็คโครได้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งเรื่องคุณภาพ การทำตลาด ตลอดจนเปิดโอกาสให้นำเสนอสินค้าเข้าสู่สาขาของแม็คโครในต่างประเทศ ทั้งที่กัมพูชา และเมียนมา

“คุณภาพและมาตรฐาน คือหัวใจสำคัญของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เราวางจำหน่ายในแม็คโคร กระบวนการผลิตปูนิ่มแช่แข็งของเราจึงต้องใส่ใจทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกพันธุ์ปูดำตามขนาดที่เหมาะสม ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อนำไปเพาะเลี้ยง ดูแลให้อาหาร จนนำไปสู่การลอกคราบ เมื่อได้ผลผลิตตามเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเก็บและนำเข้าสู่กระบวนการแช่แข็ง ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานความสะอาด ความปลอดภัย ก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

โดยแม็คโครในฐานะผู้เชี่ยวชาญและเข้าใจผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารเป็นอย่างดี จะบอกความต้องการของลูกค้าให้กับเราได้พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น ขนาดของปูนิ่มที่ร้านอาหารต้องการนำไปใช้สร้างสรรค์เมนูต่างๆ  เพื่อให้ตอบโจทย์ร้านอาหารประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นจุดขายสำคัญของสินค้าเรา อันได้รับการสนับสนุนและความรู้จากทีมงานแม็คโคร ซึ่งจากการทำงานร่วมกับแม็คโครในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 8 – 10 เท่า”

ธัญวิทย์ กล่าวอีกว่า  แม็คโครยังเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในหลาย ๆ เรื่อง เช่น เรื่องระบบขนส่ง ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่สำคัญ เนื่องจากสินค้าปูนิ่มของเราเป็นสินค้าแช่แข็งต้องมีห้องเย็นในการจัดเก็บสินค้าและใช้รถเย็นในการขนส่ง ซึ่งเราได้อาศัยรถของแม็คโครส่งกระจายถึงสาขาทั่วประเทศ ทำให้ไม่มีปัญหาในเรื่องการขนส่ง ส่วนเรื่องการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ช่วงแรกบริษัทมีปัญหาเรื่องการทำฉลากให้เป็นภาษาของประเทศกัมพูชา ซึ่งต้องถูกต้องตามกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ตรงนี้แม็คโครได้เข้ามาช่วยดำเนินการให้ถูกต้องและสื่อสารกับผู้บริโภคของประเทศนั้นๆ ได้

ธัญวิทย์ ธรรมสุนทร

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ปูนิ่มแช่แข็งของบริษัท เก้าดาวฟาร์ม (2005) จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานต่างๆ มากมาย รวมถึงได้รับรางวัลเอสเอ็มอี แชมเปี้ยน จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ด้วย  

“ในอนาคตเราจะเติบโตไปกับแม็คโคร ถ้าแม็คโครไปเปิดในตลาดประเทศอื่น เราก็อยากให้นำสินค้าของเราไปจำหน่ายด้วย สำหรับเอสเอ็มอีที่ต้องการขยายตลาดส่งออกไปต่างประเทศ การทำงานร่วมกับแม็คโคร ถือเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งที่จะทำให้ผู้ประกอบการสร้างรายได้ที่เติบโตอย่างยั่งยืน”

ด้าน “ศิริพร เดชสิงห์” รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การสนับสนุนเอสเอ็มอี เป็นภารกิจที่แม็คโครให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพและต่อยอดธุรกิจรายย่อยไทยให้เติบโต สามารถขยายไปต่างประเทศได้ ซึ่งปัจจุบัน มีสินค้าจากผู้ผลิตเอสเอ็มอีมากกว่า 300 รายการ ถูกนำไปวางจำหน่ายที่สาขาของแม็คโครในต่างประเทศ สอดคล้องกับการทำหน้าที่แพลตฟอร์มแห่งโอกาส ทำให้เอสเอ็มอีและธุรกิจรายย่อยได้รับโอกาสและเติบโตไปพร้อมกับ    แม็คโคร”

ศิริพร เดชสิงห์

และนี่คือ อีกหนึ่งตัวอย่างของโมเดลความสำเร็จของเอสเอ็มอีไทย ผ่านโครงการแพลตฟอร์มแห่งโอกาส ที่แม็คโครได้ใช้ความเชี่ยวชาญและการเป็นผู้นำในธุรกิจอาหารสด ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ประกอบการรายย่อยจนประสบความสำเร็จ โดยมีเป้าหมาย คือการสร้างความมั่นคงทางธุรกิจและรายได้ที่จับต้องได้อย่างยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการไทย