ชมนวัตกรรมอาหารและการบริหารจัดการน้ำ CPF

Agri+

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสร้างภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล ภายใต้แนวคิด “น้ำบาดาลเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจไทย” พร้อมงานเสวนาและเยี่ยมชมบูธ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ, นายศักดิ์ดา วิเชียร์ศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะผู้บริหาร โดยมี นายวรวิทย์ เจนธนากุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนแวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ด้าน นายวรวิทย์ เจนธนากุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ในฐานะผู้ผลิตอาหารระดับโลกที่ส่งมอบอาหารให้ผู้คนกว่า 4 พันล้านคน กว่า 50 ประเทศทั่วโลก รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างมากที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เล็งเห็นความสามารถของซีพีเอฟ มาร่วมโชว์ศักยภาพกับผู้ประกอบการชั้นนำในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นผลิตอาหารคุณภาพสูง สด สะอาด ปลอดภัย ภายใต้วิสัยทัศน์ ”ครัวของโลก” ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่คนไทยและประชากรโลก

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยใช้หลักการ 3Rs คือ “Reduce” ลดปริมาณการใช้น้ำ “Recycle” นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการบำบัดแล้ว และ “Reuse” นำน้ำมาใช้ซ้ำ มาบริหารจัดการน้ำตลอดห่วงโซ่การผลิต ทั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์ม และโรงงานแปรรูปอาหาร ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด ตามกลยุทธ์ CPF 2030 Sustainability in Action และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)

“ซีพีเอฟ ยึดหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ตามนโยบายเครือซีพี คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท เรามุ่งมั่นบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนช่วยเหลือเกษตรกรไทยโดยรอบสถานประกอบการ อาทิ ‘โครงการปันน้ำปุ๋ยสู่ชุมชน’ ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 20 ปี และ ‘โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน’ (Groundwater Bank) หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ทำให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง เป็นแหล่งขุมทรัพย์ในดินที่มีประสิทธิภาพ และจะนำโมเดลดังกล่าวขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป” นายวรวิทย์ กล่าว

ซีพีเอฟ นำผลิตภัณฑ์สินค้าที่ได้รับรางวัลและความนิยมมาจัดแสดง ภายใต้แนวคิด “Put Our Heart Into Food” ได้แก่ ไก่เบญจา เกี๊ยวกุ้งจักรพรรดิ ไข่ต้มซีพี ไข่ไก่สด Cage free แบรนด์ CP Selection และ Meat Zero เนื้อจากพืช (Plant-Based) โปรตีนจากพืชที่อร่อยเหมือนเนื้อสัตว์จริง จากนวัตกรรม PLANT-TEC ซึ่งคว้ารางวัล “สุดยอดนวัตกรรมอาหาร THAIFEX-ANUGA Taste Innovation Show 2022” ในงาน Thaifex-Anuga World of Food Asia 2022 และรางวัลรสชาติอาหารระดับโลก จากประเทศเบลเยี่ยม “Superior Taste Award 2022”./