“โคก หนอง นา” ในกรุงพื้นที่กว่า 50 ไร่ แก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

อ.ยักษ์ ชู “โคก หนอง นา” ในกรุงพื้นที่กว่า 50 ไร่ แก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม พร้อมขยายผลในพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

NEWS

“โคก หนอง นา” ในกรุงพื้นที่กว่า 50 ไร่ แก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม พร้อมขยายผลในพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

“โคก หนอง นา” ในกรุงพื้นที่กว่า 50 ไร่ แก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
“โคก หนอง นา” ในกรุงพื้นที่กว่า 50 ไร่ แก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

อ.ยักษ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานและมอบนโยบายกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “ปลูกป่าในกรุง โคก หนอง นา วิศวะ ม.ขอนแก่น ครั้งที่ 4” ให้กับภาคีเครือข่าย พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การออกแบบพื้นที่และนำลงพื้นที่เพื่อการออกแบบปรับพื้นที่ที่มีสภาพลุ่มต่ำ น้ำท่วมขัง” จากนั้นลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินผลการทำกิจกรรม ณ ศูนย์ทดลองเพื่อการเรียนรู้โคก หนอง นา วิศวะ ม.ขอนแก่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยมีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมด้วย

“โคก หนอง นา” ในกรุงพื้นที่กว่า 50 ไร่ แก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม พร้อมขยายผลในพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
“โคก หนอง นา” ในกรุงพื้นที่กว่า 50 ไร่ แก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

นายวิวัฒน์กล่าวว่า พื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่กลางกรุงมีจำนวนทั้งสิ้น 50 ไร่ อยู่ติดกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งบริเวณนี้มีนิคมอุตสาหกรรมอยู่จำนวนมาก ส่งผลกระทบต่างกับสภาพแวดล้อม อาทิ น้ำเน่าเสียที่มาจากนิคมอุสาหกรรม จึงได้มีโครงการสร้าง “โคก หนอง นา” เพื่อเป็นที่บำบัดน้ำเน่าเสียทำให้คลองสะอาด นอกจากนี้ยังสามารถรับน้ำฝนได้ 100% และรับน้ำจากที่อื่นได้ถึง 150% ป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วม ทั้งนี้ยังมีโครงการที่จะดำเนินการในภายหน้า คือการจัดให้พื้นที่ส่วนนี้เป็นวิทยาลัยศาสตร์พระราชา ประชาชนสามารถเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและปรัชญาทฤษฏีใหม่กว่า 40 ทฤษฏี โดยช่วงแรกจัดทำเป็นหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งในการเรียนการสอนนั้นมีทั้งหลักปรัชญา หลักทฤษฏีต่างๆ การลงมือปฏิบัติ เทคนิคทางการเกษตร การบริหารแบบคนจน ประชาชนที่ผ่านหลักสูตรสามารถขยายตัวในพื้นที่รอบๆ ในการทำเกษตรแบบยั่งยืน อาทิ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฏีใหม่ นอกจากนี้ประชาชนสามารถใช้พื้นที่ส่วนนี้ทำกิจกรรมพักผ่านได้ อาทิ พายเรือ ปั่นจักรยาน พร้อมยังเปิดให้บริษัทเอกชนสามารถทำกิจกรรม CSR อีกด้วย


แฟนเพจ อะกรี พลัส นิวส์