กรมปศุสัตว์ อายัดตับหมูแช่แข็ง ลักลอบนำเข้า

กรมปศุสัตว์ อายัดตับหมูแช่แข็ง ลักลอบนำเข้า ในพื้นที่หมู่ 4 อ.เมือง จ. ลำพูน

Livestock+

กรมปศุสัตว์ อายัดตับหมูแช่แข็ง ลักลอบนำเข้า

กรมปศุสัตว์ อายัดตับหมูแช่แข็ง ลักลอบนำเข้า
กรมปศุสัตว์ อายัดตับหมูแช่แข็ง ลักลอบนำเข้า

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ บุกเข้าตรวจค้นห้องเย็นในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อตรวจสอบการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ จากต่างประเทศเข้าราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ พบชิ้นส่วนตับสุกรแช่แข็งไม่ทราบแหล่งที่มาเป็นจำนวนมาก จึงได้ทำการอายัด ไว้เป็นของกลาง พร้อมทั้งดำเนินการร้องทุกข์ กล่าวโทษ กับเจ้าของห้องเย็น

กรมปศุสัตว์ อายัดตับหมูแช่แข็ง ลักลอบนำเข้า
กรมปศุสัตว์ อายัดตับหมูแช่แข็ง ลักลอบนำเข้า

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดี-กรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับ  ด่านกักกันสัตว์ลำพูน ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ร่วมตรวจค้นห้องเย็นไม่ทราบชื่อ    ในพื้นที่หมู่ 4 อ.เมือง จ. ลำพูน พบชิ้นส่วนตับสุกรแช่แข็งไม่ทราบแหล่งที่มาเป็นจำนวนมาก

กรมปศุสัตว์ อายัดตับหมูแช่แข็ง ลักลอบนำเข้า
กรมปศุสัตว์ อายัดตับหมูแช่แข็ง ลักลอบนำเข้า

การปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการเข้มงวดตรวจสอบการการลักลอบนำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย พบซากสัตว์ของกลางเป็นชิ้นส่วนตับสุกรแช่แข็งไม่ทราบแหล่งที่มาหรือสถานที่ผลิตที่ชัดเจน ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบจากสัตวแพทย์ และหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทำให้มีความเสี่ยงที่อาจมีเชื้อโรคระบาดปะปนมากับซากสัตว์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจึงได้ทำการอายัดตับสุกรแช่แข็ง จำนวน 17,000 กิโลกรัม รวมมูลค่ากว่า 850,000 บาท ไว้เป็นของกลาง พร้อมทั้งดำเนินการร้องทุกข์ กล่าวโทษ กับเจ้าของห้องเย็น ซึ่งเป็นเจ้าของซากสัตว์ดังกล่าว โดยแจ้งข้อหาในการกระทำความผิดตาม มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 กรณีนำซากสัตว์เข้าราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 กรณีเคลื่อนย้ายซากสัตว์ข้ามจังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทาง มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรมปศุสัตว์ อายัดตับหมูแช่แข็ง ลักลอบนำเข้า
กรมปศุสัตว์ อายัดตับหมูแช่แข็ง ลักลอบนำเข้า

“ปัจจุบันพบว่ายังมีการลักลอบนำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงการเคลื่อนย้ายซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ซากสัตว์ไม่ถูกตรวจสอบจึงมีความเสี่ยงที่ซากสัตว์นั้นอาจเป็นพาหะของโรคระบาดได้ กรมปศุสัตว์จึงมีมาตรการเข้มงวดตรวจสอบการการลักลอบนำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศและควบคุมเคลื่อนย้ายภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้บริโภค ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้อำนวยความสะดวกในการอนุญาตนำเข้า และเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือพบเห็นการกระทำผิดด้านปศุสัตว์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่น “DLD 4.0” ที่ดาวน์โหลดและติดตั้งได้ในโทรศัพท์ทุกระบบ”

นายสัตวแพทย์สรวิศกล่าว