โรคอหิวาต์ แอฟริกา ในสุกร ASF ตื่นตัว แต่อย่าตื่นตระหนก

โรคอหิวาต์ แอฟริกา ในสุกร ASF ตื่นตัว แต่อย่าตื่นตระหนก

PIG&PORK

หมอใหญ่ ห่วงใยฟาร์มหมูชี้ โรคอหิวาต์ แอฟริกา ในสุกร ASF ตื่นตัว แต่อย่าตื่นตระหนก

หมอใหญ่ หรือ น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี, อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ อดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยกับ อะกรี ทีวี ถึงเรื่องสถานการณ์ โรคอหิวาต์ แอฟริกา ในสุกร (African Swine Fever-ASF) ด้วยความห่วงใยเกษตรกรเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้เลี้ยงและผู้เกี่ยวข้องในวงการสุกร ว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร (ASF) เป็นโรคที่สร้างความเสียหายให้กับฟาร์มสุกร เป็นโรคที่มีความรุนแรง เมื่อเกิดโรคในฟาร์มแล้ว เชื่อโรคยังสามารถวนเวียนอยู่ในฟาร์ม สร้างปัญหาและสร้างภาวะการเกิดโรคได้อย่างต่อเนื่อง โรคพร้อมปะทุได้ทุกเวลา

เกษตรกร เจ้าของฟาร์มเลี้ยงสุกร และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในด้านการเลี้ยงจัดการ ต้องให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของฟาร์มสุกร ป้องกันไม่ให้โรคนี้เกิดขึ้นในฟาร์มเลี้ยงหมูบ้านเรา

ขณะนี้ กรมปศุสัตว์ คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย องค์กรและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้มีการประชุมหารือร่วมกัน และได้ข้อมูลที่สำคัญอย่างยิ่งและถ่ายทอดไปยังผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ

โรคอหิวาต์ แอฟริกา ในสุกร ASF ตื่นตัว แต่อย่าตื่นตระหนก
โรคอหิวาต์ แอฟริกา ในสุกร ASF ตื่นตัว แต่อย่าตื่นตระหนก

โดยเน้นในเรื่อง

ความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์มสุกร ต้องให้ความสำคัญอย่างไรกันบ้าง ?

การดูแลจัดการในเรื่องของรายละเอียดงานจัดการฟาร์มจะต้องดูแลอะไรกันบ้าง ?

สิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ คือ ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันเฝ้าระวังไม่ให้โรคนี้เกิดขึ้น ในฟาร์มของตัวเอง !

ในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้เตรียมแผนป้องกัน เฝ้าระวัง ไม่ให้โรคนี้เข้าประเทศ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกคน ทุกภาคส่วน รวมถึงเกษตรกร ผุ้ประกอบฟาร์มเลี้ยงสุกร ที่ต้องแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ หน่วยงานกรมปศุสัตว์ได้รับทราบ เป็นเรื่องที่สำคัญ และสามารถหยุดยั้งไม่ให้เกิดการระบาดของโรคนี้ได้

“วันนี้ขอความร่วมมือให้ทุกคนตื่นตัว แต่อย่าตื่นตระหนก กับการที่จะเกิดโรค กับสถานการณ์การเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever-ASF) จนมากเกินไป แต่ต้องเอาใจใส่และคอยเฝ้าระวังไม่ให้โรคเข้ามาในประเทศไทย”