ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

สินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

สินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562

สุกร : ราคาทรงตัว

การบริโภคเนื้อสุกรสัปดาห์นี้ทรงตัว และยังมีปัจจัยบวกจากการส่งออกเนื้อสุกรไปประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติทรงตัว 72-78 บาทต่อกิโลกรัม

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาทรงตัวที่ตัวละ 2,100 บาท (บวก/ลบ 70)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

การจับจ่ายและการบริโภคเนื้อไก่สัปดาห์นี้ชะลอตัว เนื่องจากโรงเรียนเริ่มทยอยปิดภาคเรียน สำหรับราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อยืนราคาที่กิโลกรัมละ 35 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อยืนราคาที่ตัวละ 11.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาลดลงจากตัวละ 15 บาท อยู่ที่ตัวละ 10 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนอ่อน

ไข่ไก่ : ราคาลดลง

สัปดาห์นี้โรงเรียนทยอยปิดภาคเรียน ความต้องการบริโภคไข่ไก่จึงลดลง ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ลดลงจากฟองละ 2.40 บาท เป็นฟองละ 2.30 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ข้าวโพด : ราคาลดลง

สัปดาห์นี้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังคงทะยอยเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์อ่อนตัวลง จากราคาหาบละ 567 บาท เป็นราคาหาบละ 558 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอ่อนลงอยู่ที่ 363.75 เซนต์/บุชเชล โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดในสหรัฐฯฤดูกาล 2019/20 จะอยู่ที่ 92 ล้านเอเคอร์ มากกว่าฤดูกาลปัจจุบัน 2.9 ล้านเอเคอร์ ด้านยอดขายข้าวโพดส่งออกของสหรัฐฯ ในหกสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 6.1 ล้านตัน นอกจากนี้มียอดสั่งซื้อข้าวโพดจากเม็กซิโกในปริมาณ 88,500 ตัน กำหนดส่งในช่วงฤดูกาลนี้ และอีก 190,900 ตัน ที่ต้องส่งในช่วงฤดูกาลหน้า แนวโน้มราคาทรงตัว

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 14.60 บาท

ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 903.5 เซนต์/บุชเชล สำหรับตัวเลขการคาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองฤดูกาลหน้าในสหรัฐฯ อยู่ที่ 85 ล้านเอเคอร์ ลดลงจากฤดูกาลเพาะปลูกปัจจุบันที่มี 89.2 ล้านเอเคอร์ ในขณะเดียวกัน สภาพอากาศของบราซิลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น พื้นที่เพาะปลูกได้รับปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง แต่ก็เป็นผลให้ชาวไร่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ช้าลง สำหรับยอดสั่งซื้อถั่วเหลืองส่งออกของสหรัฐฯ ในช่วงหกสัปดาห์ที่ผ่านมาของฤดูกาลปัจจุบันอยู่ที่ 6.5 ล้านตัน

ด้านกากถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2562 ราคาอยู่ที่ 305.0 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาลดลง

ราคาปลาป่น62 สัปดาห์นี้ตลาดส่งออกปลาป่นไม่คึกคัก โดยตลาดส่งออกปลาป่นในเดือนมกราคมที่ผ่านมามีปริมาณกว่า 5,300 ตัน ลดลงกว่า 60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่ส่งออกได้กว่า 15,000 ตัน

ด้านตลาดในประเทศไม่คึกคัก การสั่งซื้อจะเป็นลักษณะการทยอยซื้อ ส่งผลให้ราคาปลาป่นสัปดาห์นี้ลดลง โดยปลาป่นเกรดกุ้ง จากกิโลกรัมละ 40.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 39.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป จากกิโลกรัมละ 35.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 34.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน จากกิโลกรัมละ 32.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 31.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 32.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 31.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 28.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 27.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง

ราคาข้าวส่งออกในสัปดาห์นี้ลดลง เนื่องจากความต้องการของตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศยังคงชะลอตัว ส่งผลให้ราคาข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ลดลงจากตันละ 428 เหรียญสหรัฐฯ เป็นราคาตันละ 418 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 379 เหรียญสหรัฐฯ เป็นราคาตันละ 373 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศราคาลดลง โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ลดลงจากกระสอบละ 1,190 บาท เป็นราคากระสอบละ 1,170 บาท ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากกระสอบละ ราคา 1,040 บาท เป็นกระสอบละ 1,030 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนอ่อน