ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์ วันที่ 27–31 สิงหาคม 2561

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 27-31  สิงหาคม 2561

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์ สุกร : ราคายืนแข็ง
ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์ สุกร จากรายงานต้นทุนการผลิตสุกร ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดการณ์ไตรมาส 3/2561 กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุนมีต้นทุนเฉลี่ยที่ 63.04 บาทต่อกิโลกรัม และกรณีผลิตลูกสุกรเองมีต้นทุนเฉลี่ยที่ 67.17 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งต้นทุนมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยภาพรวมหลายพื้นที่สุกรขุนออกสู่ตลาดยังคงลดลงทั้งน้ำหนักและปริมาณ ด้านประเทศเพื่อนบ้านยังมีความต้องการสุกรขุนจากไทย ส่งผลให้ราคามีพื้นฐานมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาประกาศสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติยืนแข็งที่ 64-70 บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาทรงตัวที่ตัวละ 1,800 บาท (บวกลบ 65)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
ในสัปดาห์นี้การบริโภคเนื้อไก่หลังเทศกาลสารทจีนชะลอตัวลง แต่ผู้เลี้ยงไก่อิสระยังลงลูกไก่เลี้ยงไม่มากนัก ส่วนปริมาณไก่ใหญ่ที่ออกสู่ตลาดยังมีเหลือบ้าง ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อยืนราคาที่กิโลกรัมละ 37 บาท
ด้านราคาลูกไก่เนื้อทรงตัวที่ตัวละ 14.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ยืนราคาที่ตัวละ 18.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนอ่อน

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้ ยืนราคาที่ฟองละ 2.60 บาท เนื่องจากปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่ออกสู่ท้องตลาดมีเพียงพอกับการบริโภค
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว
สัปดาห์นี้มีภาวะฝนตก ทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรชะลอตัว ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ยืนราคาอยู่ที่หาบละ 510 บาท โดยคาดว่าผลผลิตจะออกมากขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้
ด้านราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2561 รอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอยู่ที่ 341.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ปรับลดลงเล็กน้อย เนื่องจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวโพดจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งการเก็บเกี่ยวข้าวโพดสหรัฐฯ ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทางตอนใต้ ส่วนพื้นที่หลักจะเริ่มเก็บเกี่ยวในเดือนกันยายน กอปรกับมีพยากรณ์อากาศว่าฝนอาจตกมากในช่วงต้นเดือนกันยายน ที่จะกระทบต่อการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้แนวโน้มราคาขึ้นอยู่กับสภาวะการเก็บเกี่ยวดังกล่าว โดยเอกชนบางรายคาดหมายตัวเลขผลผลิตต่ำกว่าที่กระทรวงเกษตรสหรัฐคาดหมาย ขณะที่การส่งออกข้าวโพดยังคงเงียบเหงา อีกทั้งราคาข้าวสาลีอ่อนตัว
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 16.75 บาท โดยผลผลิตฤดูกาลใหม่ของสหรัฐฯ ยังคงทยอยออกสู่ท้องตลาด
ด้านราคากากถั่วเหลืองและเมล็ดถั่วเหลือง ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2561 รอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคากากถั่วเหลืองอ่อนตัวลงอยู่ที่ 301.40 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน เนื่องจากอุปสงค์ในจีนชะลอตัว หลังจากมีข่าวโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) ที่ระบาดหนักในจีน แนวโน้มราคาถั่วเหลืองยืนอ่อนจากการที่ภาคเอกชนมองว่าผลผลิตถั่วเหลืองจะมากกว่าตัวเลขของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ส่วนราคาถั่วเหลืองอ่อนตัวลงอยู่ที่ 819.50 เซนต์/บุชเชล สืบเนื่องมาจากการคาดการณ์ว่าผลผลิตถั่วเหลืองสหรัฐฯ ปีนี้จะมากเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนยังตกลงกันไม่ได้และมีท่าทีว่าอาจจะบานปลาย
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นภายในประเทศในสัปดาห์นี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การจับปลายังคงทำได้ยากเนื่องจากยังอยู่ในช่วงมรสุม ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้งราคากิโลกรัมละ 47.50 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 42.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 39.70 บาท
สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 40.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน  60 ราคากิโลกรัมละ 37.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาทรงตัว
สัปดาห์นี้สถานการณ์ซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศทรงตัว ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 432 เหรียญสหรัฐฯ ด้านราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 351 เหรียญสหรัฐฯ
ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศยังคงทรงตัวเช่นกัน โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,270 บาท ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคากระสอบละ 1,000 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว