ราคาประกาศหมูขุนหน้าฟาร์ม กิโลกรัมละ 100 บาท

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

สุกร : ราคายืนแข็ง

               สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม โดยราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มเป็นไปตามประกาศ เมื่อวันพระที่ 13 กรกฎาคม 2565 ที่กิโลกรัมละ 100 บาท ผู้เลี้ยงทุกภูมิภาคยังคงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลรักษาระดับราคาสุกรขุนเท่าเดิม แม้ต้นทุนการเลี้ยงยังคงสูง ขณะที่ภาพรวมการบริโภคดีขึ้นมาก หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการโควิด ด้านการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักทั่วไทย และช่วงเทศกาลเข้าพรรษาคาดการบริโภคดีขึ้น ส่งผลให้ราคาสุกรขุนทุกภูมิภาคยังคงยืนแข็งต่อเนื่อง

               ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,600 บาท (บวก/ลบ 100)

               แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคายืนแข็ง

               ราคาไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ขณะที่ราคาขายจริงตามภาวะต้นทุน ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 17.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 26.00 บาท

               แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

               ราคาแนะนำ ไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน และ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย อยู่ที่ฟองละ 3.20 บาท

               แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ข้าวโพด : ราคาลดลง

               ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ สัปดาห์นี้ ราคาลดลงจากหาบละ 750 บาท เป็นหาบละ 747 บาท เนื่องจากผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาด แนวโน้มราคาเริ่มลดลงต่อเนื่อง

               ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกันยายน 2565 ราคาอยู่ที่ 600.0 เซนต์/บุชเชล กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประเมินสภาพข้าวโพดสหรัฐฯ ที่ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ 64% และคาดการณ์สภาพอากาศในพื้นที่เพาะปลูกหลักแถบบริเวณมิตเวสต์ (US Midwest) จะมีปริมาณน้ำฝนมากขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อความชุ่มชื้นในดิน กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ประจำเดือนกรกฎาคม รายงานสต๊อกข้าวโพดโลกและข้าวโพดสหรัฐฯ สำหรับฤดูกาล 2565/66 เพิ่มขึ้นจากรายงานเดือนที่ผ่านมา และมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ อย่างไรก็ตามระดับสต๊อกของข้าวโพดสหรัฐฯ ฤดูกาลนี้อยู่ที่ 1,470 ล้านบุชเชล ยังคงอยู่ในระดับที่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาที่ 1,510 ล้านบุชเชล

               แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

               กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 22.60 บาท คาดการณ์ผลผลิตยังคงปรับลดลงจากพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลงและสภาวะอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ขณะที่สต๊อกในแต่ละประเทศเริ่มปรับลดลง และ ปริมาณความต้องการใช้ โดยเฉพาะการนำเข้าของประเทศจีนปรับตัวลดลง ทำให้มีความกังวลเกี่ยวกับการถดถอยของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการใช้ลดลงได้         

               ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 1,484.75 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม 2565 อยู่ที่ 437.2 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาปรับสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงเจริญเติบโตของถั่วเหลืองสหรัฐฯ ที่สำคัญต่อผลผลิต กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประเมินคุณภาพถั่วเหลืองที่ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากลดลงจาก 63% เป็น 62% จากปริมาณน้ำฝนที่ลดลงไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา รายงานอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ประกาศสต๊อกถั่วเหลืองสหรัฐฯ ฤดูกาล 2565/66 คงเหลือที่ 230 ล้านบุชเชล ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ในเดือนที่ผ่านมาที่ 280 ล้านบุชเชล รวมถึงสต๊อกถั่วเหลืองโลกปรับตัวลดลงเล็กน้อยจาก 100.5 ล้านตัน เป็น 99.6 ล้านตัน

               แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาลดลง

               สัปดาห์นี้ ปลาป่นราคาลง 2 บาท ทุกเบอร์ เนื่องจากปริมาณการจับปลาของประเทศเปรูในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้คาดว่าจะจับปลาได้จริงใกล้เคียงกับโควต้าที่มี โดยปัจจุบันจับปลาได้แล้วประมาณ 80% ของโควต้า ขณะที่จีนผู้ซื้อหลัก ปริมาณซื้อหน้าท่าเรือในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับขึ้น ปริมาณสต็อกหน้าท่าเรือปรับลดลง แต่ราคาซื้อยังคงทรงตัว

               โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 53.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 51.00 บาท ขณะที่ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 47.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 45.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 45.20 บาท เป็น กิโลกรัมละ 43.20 บาท

               ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 44.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 42.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 43.20 บาทเป็นกิโลกรัมละ 41.20 บาท

               แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง

               ตลาดซื้อขายข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ราคาปรับลดลง เนื่องจากผู้ส่งออกชะลอซื้อ โดย ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 443 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 434 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 401 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 395 เหรียญสหรัฐฯ

               ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,450 บาท เป็นกระสอบละ 1,430 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,300 บาท เป็นกระสอบละ 1,290บาท

               แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

วันที่ 11-15 กรกฎาคม 2565