พาวิลเลียนฝรั่งเศส ในงาน VIV Asia 2023

Agri+

บิสเนส ฟรานซ์ หน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาธุรกิจทั่วโลกของฝรั่งเศส จะนำบริษัทฝรั่งเศส 50 รายเข้าร่วมงาน VIV Asia 2023 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2023 พาวิลเลียนฝรั่งเศสทั้งสองแห่งจะใช้เป็นที่จัดแสดงนวัตกรรมด้านปศุสัตว์จากฝรั่งเศส โดยฮอลล์ 1 จะใช้จัดแสดงอุปกรณ์สำหรับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์และพันธุกรรม ส่วนฮอลล์ 3 จัดแสดงผลงานจากบริษัทผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์ โดยทั้งสองพาวิลเลียนจะจัดแสดงสินค้าภายใต้แบนเนอร์ “Choose France”

ด้วยผู้ร่วมจัดแสดงผลงานกว่า 50 บริษัทครอบคลุมสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่อุปกรณ์ระบบฟาร์มอัตโนมัติ พันธุกรรม สุขภาพและอาหารสัตว์ พาวิลเลียนทั้งสองของประเทศฝรั่งเศสและบริษัทผู้นำทางนวัตกรรมต่าง ๆ จึงได้พื้นที่อยู่ใจกลางงาน VIV Asia 2023

งาน VIV Asia 2023 เป็นงานแสดงสินค้าสำคัญสำหรับบริษัทที่สนใจตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งทางสำนักงานบิสเนส ฟรานซ์ในเวียดนามและมาเลเซียกำลังเชิญให้ผู้ซื้อรายสำคัญ ๆ เดินทางมาพบกับผู้ประกอบการฝรั่งเศสในงานที่กรุงเทพ

วงการปศุสัตว์ในฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ นิเวศวิทยาและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมถึงมุ่งมั่นในการใช้นวัตกรรม และได้ร่วมกับประเทศไทยจัดงาน “ปีแห่งนวัตกรรม 2023” หรือ “Year of Innovation 2023” ซึ่งจะเป็นโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือแบบสหวิทยาการและความร่วมมือกันในโครงการใหม่ ๆ ระหว่างหน่วยงาน สถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของฝรั่งเศสและไทย

งานสัมมนาหัวข้อ “สานเสวนานวัตกรรมฝรั่งเศสและไทยเพื่อการพัฒนาวงการปศุสัตว์อย่างยั่งยืน” ในวันที่ 9 มีนาคม 2023 ถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงาน “ปีแห่งนวัตกรรม 2023” งานสัมมนาหัวข้อดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ห้องจูปิเตอร์ 12 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวลา 16.00 น. ถึง 16.45 น. ผู้เข้าร่วมงาน VIV Asia สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังได้ฟรี หลังจากงานสัมมนาจะมีงานเลี้ยงค็อกเทลที่พาวิลเลียนฝรั่งเศส ที่บู๊ธ 42103 กรุณาลงทะเบียนที่นี่ (Register here) หรือสแกน QR code ข้างล่างนี้

พบกับสุดยอดบริษัทและนวัตกรรมสินค้าต่าง ๆ ได้ที่พาวิลเลียนฝรั่งเศส
พาวิลเลียนฝรั่งเศสที่งาน VIV Asia 2023 เป็นพื้นที่จัดแสดงสินค้าที่มืออาชีพในวงการอุตสาหกรรมปศุสัตว์และผู้สนใจด้านสุขภาพสัตว์จะพลาดไม่ได้ ในงาน VIV Asia 2023 นี้ มีบริษัทฝรั่งเศส 7 รายที่เข้าร่วมงานเป็นครั้งแรก บริษัททั้ง 7 มาพร้อมกับนวัตกรรมล้ำหน้า เทคโนโลยี อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกสู่ท้องตลาด บริษัทผู้จัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ในพาวิลเลียนฝรั่งเศสล้วนน่าสนใจและครอบคลุมหลากหลายสาขา เช่น

อาหารและสุขภาพสัตว์
ในพาวิลเลียนฝรั่งเศส จะมีบริษัทที่เป็นสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและโภชนาการสัตว์ บริษัทผู้บุกเบิกด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและไบโอเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิตต่าง ๆ เช่น เทคนิคการอัดเม็ดเย็นและการผลิตโบลัส รวมไปถึงบริษัทผู้พัฒนาโซลูชั่นประสิทธิภาพสูงสำหรับบำรุงเปลือกไข่ที่ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

จากมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่สูงถึง 3 พันล้านยูโรในปี 2020 ฝรั่งเศสจึงเป็นผู้ส่งออกอันดับ 6 ของโลกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (แหล่งที่มา: ศุลกากรฝรั่งเศส)

อุปกรณ์ปรับปรุงพันธุ์สัตว์และพันธุกรรม
ผู้เข้าชมงานยังจะได้สัมผัสซอฟต์แวร์ระดับมืออาชีพและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ที่ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ ป้าย RFID TAG ที่สามารถอ่านข้อมูลได้ไกลกว่า 5 เมตรที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการฝูงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการนับจำนวนหรือการจำแนก บริษัทฝรั่งเศสอีกแห่งหนึ่งจะนำโซลูชั่นที่ครอบคลุมความต้องการ 360 องศาตั้งแต่การสืบย้อนกลับที่แม่นยำ สุขอนามัยสัตว์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ ความปลอดภัยด้านอาหาร และการรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีส่องไข่ ที่จะนำระบบส่องไข่อัตโนมัติ เทคโนโลยี AV (Artificial Vision) และเทคโนโลยีการจำแนกเพศแบบใหม่มาจัดแสดง

พบกันที่
บู๊ธของบิสเนส ฟรานซ์:
• ฮอลล์ 1 – 1983
• ฮอลล์ 3 – 42103

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา “สานเสวนานวัตกรรมฝรั่งเศสและไทยเพื่อการพัฒนาวงการปศุสัตว์อย่างยั่งยืน” เวลา 16.00 น. ถึง 16.45 น. ห้องจูปิเตอร์ 12 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี