หอมลำดวน หอมแดงปลูกด้วยเมล็ด แทนหัวพันธุ์ ผลผลิตเพิ่ม 50%

Agri+

หอมแดง ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดของไทย เกษตรกรนิยมปลูกกันหลังการทำนา แหล่งที่ปลูกมากคือ ศรีสะเกษ เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ โดยปกติการปลูกหอมแดงเกษตรกรจะปลูกโดยใช้หัวพันธุ์  ปัญหาที่เกิดจากการใช้หัวพันธุ์มีมากมายเช่น หัวพันธุ์เน่าเสีย ต้นทุนค่าหัวพันธุ์ไม่แน่นอนบางปีก็สูงมาก ที่สำคัญ คือ โรค ที่ติดมากับหัวพันธุ์ ทำให้เกษตรกรหอมแดงมีต้นทุนการปลูกที่สูง และเผชิญกับโรคหอมเรื้อน(หมานอน) มาตลอด

จากปัญหานี้ อีสท์ เวสท์ ซีด ผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ภายใต้ตราศรแดง จึงได้คิดค้นและปรับปรุงสายพันธุ์กว่า 5 ปี จนได้เมล็ดพันธุ์หอมแดง พันธุ์หอมลำดวน และได้ส่งเสริมแก่เกษตรกร โดยเริ่มจากจ.ศรีสะเกษ และลำพูน การปลูกหอมแดงด้วยเมล็ดพันธุ์ทำให้เกษตรกรลดต้นทุนในการเตรียมปลูกได้ถึง 50% และทนทานต่อโรคสูงกว่าหัวพันธุ์

อีกทั้งผลผลิตที่ได้จากปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์จะเป็นรูปทรงที่เป็นหัวเดี่ยวได้มากกว่า และแน่นกว่า เวลาขายจึงได้ราคาที่เกรด A ในเปอร์เซ็นที่สูงกว่าการปลูกด้วยหัวพันธุ์ซึ่งปกติผลผลิตที่ได้จะแตกกลีบ คนรับซื้อจะปัดเป็นเกรดรองทำให้ได้ราคาต่ำ  จุดที่แตกต่าง คือ การปลูกด้วยเมล็ดต้องมีการเพาะกล้าประมาณ 35-45 วัน ก่อนย้ายปลูก

จากข้อดีของการปลูกหอมแดงด้วยเมล็ดนี้เอง ทำให้ คุณกาญจน สิมะนราธร หรือ เจ๊เจิน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน  แม่ค้ารับซื้อหอมแดง และอยู่ในวงการหอมแดงมากว่า 20 ปี สนใจและได้เริ่มเปลี่ยนวิธีการปลูกหอมแดง จากปลูกแบบหัว มาปลูกแบบเมล็ดพันธุ์ มาเป็นเวลา 3 ปี

จนกล้าการันตีให้ว่า การปลูกหอมแดงจากเมล็ดพันธุ์นั้น สามารถลดต้นทุนการปลูก และเพิ่มผลผลิตได้มากกว่าเดิมถึง 50% บนพื้นที่ปลูกเท่าเดิม และยังสามารถส่งขายผลผลิตในตลาดได้ไวกว่าเดิม

หอมแดง พันธุ์หอมลำดวน มีลักษณะพิเศษ คือ หัวแน่น กลม ไม่แตกกลีบ สีสวย ให้ผลผลิตเกรด A สูง แถมกลิ่นยังสู้กับหอมพันธุ์พื้นบ้านทั่วไปได้ดี ผลผลิตจึงเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก และในปัจจุบันเจ๊เจินจึงเป็น 1 ในแม่ค้าที่นำร่องส่งเสริมให้ลูกสวนกว่า 50 ไร่ ปลูกด้วยวิธีนี้ตามอีกด้วย

เห็นอย่างนี้แล้ว เกษตรกรมั่นใจได้เลยว่าการปลูกหอมแดงด้วย เมล็ดพันธุ์ พันธุ์หอมลำดวนจากศรแดง ทำให้ต้นทุนลดลง ผลผลิตมากขึ้น 50% และที่สำคัญมีตลาดรองรับที่แน่นอน

เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงท่านใดสนใจการปลูกหอมแดงด้วยเมล็ดพันธุ์ พันธุ์หอมลำดวน พร้อมกับมีตลาดที่รองรับแน่นอน ทางเรายังเปิดรับโควต้าเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนี้ สามารถติดต่อได้ที่ คุณประเสริฐ ยอดลวด โทร.091-774-4430.