สตาร์ฟู้ดส์ กรุ๊ป เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์

Livestock+

พิธีลงนามสัญญาที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO) ระหว่าง บริษัท สตาร์ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด กับ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด วันที่ 16 มิถุนายน 2566